Gå til indhold

Indberetning af boringsstatus

Hvert år skal vandværker indberette boringsstatus i Virk.dk.

Alle vandværker skal hvert år indberette status for deres boringer. Indberetningen skal ske i Virk.dk pr. 1. januar.

Data videresendes til den nationale Jupiterdatabase. Jupiterdatabasen indeholder bl.a. information om alle landets boringer.

Indberetningsperiode

Indberetningen af boringsstatus (data fra det foregående år) skal ske i perioden
1. januar – 31. januar.

Kommunen skal frigive data til Jupiterdatabasen inden 1. april.

Hvad bruges data til?

De indberettede data bliver brugt til at få et nationalt overblik over hvorfor vandforsyningsboringer bliver lukket.

Sådan indberetter I

Gå på Virk.dk og fremsøg blanketten ”Indberet årlig status for almene vandforsyningsboringer”.

Vi kan anbefale jer at kigge i Miljøstyrelsen vejledning (Vejledning om indberetning) som fint beskriver, hvordan du indberetter data trin for trin.

Du kan også se denne video som viser, hvordan du foretager din indberetning

Indberetning af boringsstatus i Virk.dk

Fejl i vandværksdata?

Er der fejl i de vandværksdata der står i indberetningsblanketten, eksempelvis:

  • at der mangler en boring i listen over boringer
  • at det/de anlæg der kommer frem, når du logger ind med jeres CVR nr., er ikke korrekte

Så skal du rette henvendelse til kommunen. Det er nemlig kun i kommunens fagsystem, at disse vandværksdata kan rettes til.

Yderligere hjælp

Har du behov for hjælp, kan du kontakte Danmarks Miljøportals support på support@miljoeportal.dk.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du desuden finde et orienteringsbrev, der er sendt ud til vandværkerne inden jul, se dette link: Status for anvendelse af almene vandforsyningsboringer

Udgivet 13. sep. 2022