Gå til indhold

Indberetning af boringsstatus

Hvert år skal vandværker indberette boringsstatus i Virk.dk.

Alle vandværker skal hvert år indberette status for deres boringer. Indberetningen skal pr. 1. januar 2022 ske via Virk.dk.

Data videresendes til den nationale Jupiterdatabase. Jupiterdatabasen indeholder bl.a. information om alle landets boringer.

Indberetningsperiode

Indberetningen af boringsstatus skal ske i perioden:
1. januar – 31. januar for det foregående år.

Hvad bruges data til?

De indberettede data bliver brugt til at få et nationalt overblik over, hvilke årsager, der er til at vandforsyningsboringer bliver lukket.

Sådan indberetter I

Miljøstyrelsen har en vejledning til hvordan du foretager din indberetning.

Vejledningen kan findes her: Vejledning om indberetning.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan du foretager din indberetning

Indberetning af boringsstatus i Virk.dk

Yderligere hjælp

Har du behov for hjælp, kan du kontakte Danmarks Miljøportals support på support@miljoeportal.dk.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du desuden finde et orienteringsbrev, der er sendt ud til vandværkerne inden jul, se dette link: Status for anvendelse af almene vandforsyningsboringer

Udgivet 13. sep. 2022