Gå til indhold

Materialer i kontakt med drikkevand og indkøb af nye produkter

I det gældende drikkevandsdirektiv af den 16. december 2020, er der et skærpet fokus på materialer, som kommer i kontakt med drikkevandet. Der stilles krav til, at et indkøbt produkt har dokumentation på, at det er egnet til brug i drikkevandssystemer.

Udover afsmitning må et produkt eller en komponent heller ikke påvirke drikkevandets farve, lugt og smag negativt eller give anledning til forøget mikrobiel vækst.

Drikkevandsdirektivets krav skal harmoniseres i hele EU, dvs. at der vil komme krav til producenter om at gennemføre ensartede test og analyser af produkter og komponenter og med tilhørende dokumentation på, at produktet eller komponenten er godkendt til brug i drikkevandssystemet.

Det er meget positivt, at der kommer ensartede regler, da vandværker i dag skal navigere rundt mellem produkter med og uden fyldestgørende certifikater.

De ensartede EU-krav, vil lette arbejdet for både vandværker, producenter og leverandører.

I perioden indtil at de ensartede EU krav træder i kraft, er der en overgangsfase på en endnu ukendt årrække, hvor vandværker skal sikre, at indkøb af produkter og komponenter ikke afsmitter med stoffer, afgiver smag og lugt til drikkevandet eller giver anledning til mikrobiel vækst.

Stil krav til jeres leverandør eller producent

Et vandværk skal altid sørge for at stille krav til producenter og leverandører når der indkøbes produkter og komponenter.

Det er vigtigt, at vandværket har fyldestgørende dokumentation på, at et produkt eller komponent ikke giver afsmitning af stoffer til drikkevandet, at produktet ikke påvirker drikkevandets farve, lugt og smag negativt eller give anledning til forøget mikrobiel vækst og at produktet er godkendt til brug i drikkevandssystemer.

Bed om den rette dokumentation på produktet/komponenten, og husk at stille spørgsmål, hvis I er i tvivl om den fremsendte dokumentation.

Gem dokumentation

Det er altid vigtigt at gemme dokumentationen på de produkter og komponenter som I køber, og det er også en stor fordel at have et overblik over, hvor i vandforsyningsbanen de indkøbte produkter og komponenter er indsat. På den måde har I altid et overblik over jeres udskiftning, valg af produkter og I kan gå tilbage til det sted hvor produktet er indsat, hvis det skulle blive nødvendigt.

Certifikatoversigt og guide

Danske Vandværker har i tæt samarbejde med DANVA og i regi af DANVAs materialenetværk udarbejdet en certifikatoversigt, som kan hjælpe jer med at skabe et overblik over, hvilke produkter der har et godkendt certifikat, når I skal købe produkter eller komponenter til brug i vandforsyningsbanen.  

Find begge dele til højre på denne side.

Krav i dansk lovgivning

Danske Vandværker er tæt dialog med Miljøministeriet omkring implementering af direktivets krav i den nationale lovgivning. I efteråret forventes det, at ændringer i Vandforsyningsloven (hovedloven) vil komme i høring, og derefter vil en række bekendtgørelser komme i høring, bl.a. drikkevandsbekendtgørelse og forventeligt også en ny bekendtgørelse som har fokus på materialer i kontakt med drikkevand.

Udgivet 25. aug. 2023