Gå til indhold

Graveskader skal indberettes

Ledningsejere skal indberette graveskader

Der er udarbejdet en vejledning, hvor du kan finde hjælp til at indberette graveskader.

Hver graveskade skal indberettes, og i indberetningen skal I angive forskellige oplysninger bl.a:

  • årsagen til graveskaden
  • konsekvenser (f.eks. forsyningsnedbrud)
  • udbedrings- og administrationsomkostninger i runde tal.

Årlig frist for indberetningen

Indberetningen af graveskader skal ske senest i februar året efter det kalenderår, som indberetningen omhandler.

Det vil sige, at indberetninger for 2022 senest skal være foretaget i februar 2023.

Hvad bliver indberetningen brugt til?

Indberetningerne skal bruges til at måle effekten af det nye digitale ledningsejerregister, så systemet løbende kan forbedres.

Desuden skal oplysningerne bruges til målrettet vejledning i brug af systemet og til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere.

Indberetninger om graveskader bliver ikke offentligt tilgængeligt, og skal ikke benyttes til at udstille specifikke graveaktører eller ledningsejere.

Vejledning

Find vejledningen om indberetning af graveskader i LER 2.0 på LER.dk

Indberetning af graveskader

Indberet på LER’s hjemmeside med MitID: 

https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx

Vælg menuen: Indberet interesseområder > Graveskader

Udgivet 02. nov. 2022