Gå til indhold

Fysisk sikkerhed: Brug guiden og beskyt vandværket

Fysisk sikring af vandværkets anlæg og bygninger

Et helt nyt værktøj, der er skræddersyet til vandværker, er klar til brug.

Det kan hjælpe jer med at komme godt i gang med fysisk sikring på vandværket og de omkringliggende anlæg.

Guiden gør det nemt og overskueligt at arbejde med fysisk sikring af vandværkets bygninger og anlæg, som er blevet et højaktuelt emne.

Et direktiv fra EU – det såkaldte CER-direktiv – der handler om at styrke kritisk infrastrukturs modstandsdygtighed, skal implementeres i dansk lovgivning med virkning fra efteråret 2024.

“Guiden er et værktøj, som afmystificerer arbejdet med fysisk sikring – det bliver så at sige taget ned på jorden, så alle kan være med, uden at man nødvendigvis har en masse forudsætninger. Helt basalt er formålet med guiden, at bestyrelsesmedlemmer og ansatte på vandværket let og ligetil kan få overblik over, hvad de har, hvad de mangler, og hvordan og hvilke tiltag, der kan sættes i værk”, siger Kenneth Lykke Karlsen, der har udarbejdet guiden i et praktikforløb hos Danske Vandværker.

Til daglig læser Kenneth til Risiko og Katastrofe Manager og har brugt lang tid på at dykke ned i CER-direktivets krav til fysisk sikring.

Risiko: Identificering og vurdering Guidens tre trin: Identificering, vurdering og håndtering af risici

“Risikovurderingen bidrager til at få overblik over trusler og sårbarheder samt de konsekvenser, det har for driften, hvis der ikke sættes tiltag i værk. Det er en god ide at tale om forskellige scenarier såsom indbrud eller hærværk på vandværket eller påkørsel af boringer”, forklarer Kenneth og han fortsætter:

“Dernæst vurderes de scenarier, der er fundet, ud fra fire forhold: Vandværkets tilgængelighed, synlige sårbarheder, geografi og vandværket som mål”.

Forhold, der skal tages højde for ved identificering og vurdering

Sandsynlighedsvurdering ud fra fire forhold:

 • Vandværkets tilgængelighed
  Sandsynligheden kan øges ved let tilgængelighed for gerningsmanden.
 • Vandværkets synlige sårbarheder
  Sandsynligheden kan øges, hvis der er synlige, sårbare forhold i vandværkets sikkerhedshåndtering, som kan udnyttes af gerningsmanden. F.eks. manglende hegn, ødelagte døre eller andre sikkerhedsforanstaltninger.
 • Vandværkets geografi
  Sandsynligheden kan øges i større byområder, hvor der opholder sig flere mennesker. Desuden kan bydele med høj kriminalitet øge sandsynligheden for hærværk og indbrud.
 • Vandværket som mål
  Sandsynligheden kan øges, hvis vandværket kan opfattes som et attraktivt mål f.eks. indbrud efter it-udstyr, kontanter eller maskiner.

Kenneth Lykke Karlsen pointerer, at synlige sårbarheder kan udnyttes af gerningsmænd, hvis der mangler hegn eller døre eller, at vinduer er ødelagte. Geografi kan være et andet fokuspunkt , hvis vandværket er beliggende i et større byområde med høj kriminalitet, der kan øge sandsynligheden for hærværk og indbrud.

Guiden har eksempler på scenarier og kan kombinere fysisk sikring, sikkerheds- kultur og beredskab i et helhedsorienteret syn på fysisk sikring.

Fysisk sikring

Modellen for fysisk sikring er inddelt i tre:

Perimetersikring er den første forhindring eller sikringslag, som markerer vandværkets ydre grænse – det er typisk et hegn.

Det næste lag er skalsikring – vandværkets bygninger, hvor døre med godkendte låse og evt. videoovervågning – er den næste forhindring, en gerningsmand vil møde.

Sidste lag er cellesikring – en særlig sikring af mindre områder på vandværket. For eksempel åbne filtre eller andre kritiske områder og funktioner. Det kan ofte være områder, der er klassificeret som rød zone (hygiejne).

Sikkerhedskultur

Sådan bruger I guiden

Med udgangspunkt i guidens del 1 laver I en brainstorming for at identificere og vurdere en række risici, der kan udgøre en trussel for vandværkets fysiske sikkerhed.

Guidens del 2 samler de input, I fandt under brainstormingen såsom fysisk sikring, sikkerhedskultur og beredskab.

Guidens del 2 byder også på eksempler og anbefalinger til tiltag, som I kan sætte i gang på vandværket.

Der medfølger en skabelon til en rapport – rapporten er et konkret værktøj, som bestyrelsen og ansatte på vandværker kan bruge til at prioritere sikkerhedsmæssige tiltag ud fra.

Guiden sætter også fokus på sikkerhedskultur, som skal forstås som bestyrelsens og ansattes viden, motivation og adfærd i forhold til sikkerhedsspørgsmål. Efter Kenneth Lykke Karlsens mening er sikkerhedskultur det sværeste at arbejde med, for det er et temmelig abstrakt begreb.

“Når det kommer til personlig adfærd, kan det blive vanskeligt, for til syvende og sidst handler det om at ændre vaner. Det er en ledelsesopgave at sætte sikkerhedskultur på dagsordenen og fastholde temaet der”, siger Kenneth og understreger:

“Men det kan lykkes med at gøre det abstrakte mere konkret. Få for eksempel styr på, hvem der har nøgler til vandværket og boringerne Ofte bliver der bliver lavet en lind strøm af nøglekopier. Til sidst har man mistet overblikket over hvem, der har nøgler og dermed adgang til anlægget. Ryd op i det og høst en lavthængende frugt”.

Det er også en god ide at aftale, at sidste man tjekker, at vinduer er lukkede og sikre, at døre er låst, inden man går hjem.

Værktøjet er blåstemplet af Teknisk Forum.

Udgivet 26. sep. 2023