Gå til indhold

I Broager bliver grundvand til varme

Et samarbejde mellem vandværket og varmeværket i Broager er med til at skabe en mere energivenlig forsyning, hvor grundvand bruges som energikilde. Grundvandsvarmepumpen har reduceret brugen af gas med op mod 70 procent.

Tour de Grundvand: Anders cykler for grundvandet

I Sønderjylland får indbyggerne i Broager opvarmet deres boliger med en stor grundvandsvarmepumpe som varmekilde. Den trækker varmen ud af grundvandet, hvorefter det pumpes ned i undergrunden igen.

”Hele projektet startede med, at vi på vandværket havde en benzinforurening, der gik ned i vandværkets grundvandsmagasin. I forbindelse med den forurening lavede vi nogle prøveboringer, hvor man fik saltvand op. Siden har vandværket fundet nye kildepladser, så de kunne få rent drikkevand igen. Men resultatet fra prøveboringerne, der fandt saltvand i undergrunden, gav anledning til at vi undersøgte om vi kunne bruge det vand på varmeværket”, fortæller Michael Kurth, der er driftsansvarlig på både vandværket og varmeværket.

Den tekniske løsning

Det er et ATES-anlæg, der sørger for at omdanne det saltholdige grundvand til fjernvarme. Vandet hentes fra en dybde på omkring 200 meter. 

”Der løber 300 kubikmeter vand igennem rørene i timen og med lidt hurtig hovedregning er det 1,3 millioner kubikmeter vi cirkulerer årligt. Det salte grundvandet transporteres tre kilometer til en varmepumpe, hvor varmen herfra lagres i en 5000 kubikmeter stor akkumuleringstank. Det giver nok varme til omkring 1200 forbrugere. Vandet har en temperatur på 11 grader, hvilket er to grader mere end forventet. Vi skal derfor bruge en mindre mængde vand for at få den samme mængde energi. Vi troede, at vi skulle udpumpe 400 kubikmeter i timen, men kunne nøjes med 300 kubikmeter i timen”, siger Michael Kurth.

Geologien er afgørende

Desværre er det ikke en løsning, der kan genskabes alle steder, for det kræver, at man har de helt rigtige betingelser i undergrunden.

”Vi har med stor sandsynlighed en gennemstrømning fra Nybøl Bor og til Vemmingbund, for det er saltvand vi hiver op derfra og der er ingen temperaturforskel, selvom vi pumper op hele tiden. Vi tror, at det er et begravet dalsystem fra istiden af. Det er en stor fordel, fordi gennemstrømningen er med til at bibeholde en konstant temperatur – og det er derfor en meget mere energieffektiv løsning”, forklarer Michael Kurth og fortsætter:

”Hvis det bare var et magasin, hvor der ikke kom nyt vand til, så ville ATES-anlægget ende med at køle det ned og så ville der med tiden kunne pumpes mindre og mindre energi ud af det. Det er et lukket kredsløb, så der kommer ikke nogen tilstrømning og derfor er gennemstrømningen en stor gevinst for os”.

Eftersom der er saltvand i det adskilte dybe grundvandsmagasin, som varmeværket benytter sig af, udgør det heller ikke en risiko for den nuværende eller fremtidige grundvandsressource i området. Broager Vandværk har etableret to drikkevandsboringer i et andet grundvandsmagasin, der er placeret i en fredskov, som skal forsyne området med rent drikkevand.

En grønnere energiforsyning

”Med grundvandsvarmepumpen har vi reduceret vores forbrug af gas betydeligt, og på den måde nedsætter vi vores CO2-aftryk og bidrager til den grønne omstilling. ATES-anlægget drives af strøm – og derfor er både solceller og vindmøller også et fokus for os, så vi kan blive endnu mere selvkørende”, lyder det fra Michael Kurth.   

Hvad tager du med fra besøget? 

“Besøget hos Broager Vandværk er en inspiration til, hvordan vandværk og varmeværk kan samarbejde. Der et potentiale for at opnå en god synergieffekt, hvis man er opmærksom på, hvordan man kan hjælpe hinanden. I tilfældet med Broager giver det særlig god mening, da de vandtekniske installationer også udgør grundstenen i ATES-anlægget”, siger Anders Juhl Kallesøe og fortsætter:

”Det viser også, hvordan undersøgelser kan afledt viden om grundvandet, der i sidste ende er kommet fjernvarmekunderne til gode. Samtidig kan fjernvarmens fokus på grøn strøm måske ende med at blive en rigtig god løsning i forhold til strømforbruget på vandværket. Jeg tager nogle interessante indtryk med videre fra det første besøg på turen”.

Nu går turen videre til Sydfyn, hvor Anders cykler gennem Svendborg inden de næste stop på turen. Følg med på Danske Vandværkers Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende deler billeder og historier fra de vandpauser Anders har undervejs. 

Ruten:

 • 26. maj: Broager Vandværk
 • 28. maj: Midtfyns Vandforsyning
 • 29. maj: Strib Vandværk
 • 30. maj: Ådalens Vandforsyning
 • 1. juni: DIN Forsyning
 • 2. juni: Borris Vandværk
 • 5. juni: Klimatorium
 • 6. juni: Vestervig Vandværk
 • 7. juni: Klitvand
 • 8. juni: Aabybro Vandværk
 • 9. juni: Hjørring Vandselskab
Udgivet 26. maj. 2023