Gå til indhold

Højtstående grundvand: Fra problem til ressource

Der skal bruges store mængder vand til Power-to-X-anlæg, men det behøver ikke udfordre vores drikkevandsforsyning. I Lemvig ser de en mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og samtidig undgå oversvømmelser fra højtstående grundvand. 

Danmark har et mål om at reducere CO2-udslippet med 70 procent inden 2030 – og Power-to-X er udset til at spille en afgørende rolle, hvis den ambition skal blive en realitet.  

Grøn energiproduktion via Power-to-X kræver dog enorme mængder vand, som kan udfordre drikkevandsforsyningen. Men sådan behøver det ikke være, forklarer Lars Nørgård Holmegaard, der er direktør i Klimatorium og Lemvig Vand. 

”Vi skal se på hele vandplanlægningen, når vi skal levere så store mængder vand til Power-to-X. Det vil udsætte vores grundvandsressource kraftigt, hvis vi brugte det samme grundvand, som vi bruger til drikkevand. I stedet bør vi arbejde med forskellige definitioner af vand, så vi har noget, der er øremærket industrielle formål, som eksempelvis Power-to-X”, siger Lars Nørgård Holmegaard og fortsætter: 

”I Lemvig har vi store mængder højtstående grundvand, der skaber problemer på marker og i byer. Det regner 25 procent mere end det gjorde i 1988 – og grundvandsstanden er steget en hel meter siden dengang. Det højtstående grundvand truer vores korte boringer, fordi det indeholder uønskede stoffer, der strømmer ind i boringerne. Så vi hørte, at der skulle bygges en Power-to-X-fabrik herude, kunne vi med det samme se idéen i at bruge det højtstående grundvand, som vi kalder problemvand, til noget nyttigt”.  

Højtstående grundvand til Power-to-X vil også gavne landbruget, for ofte er det højtstående grundvand helt ved overfladen, hvilket betyder, at perioderne med afgrøder i markerne bliver kraftigt reduceret.  

”Det vil ikke være en udfordring for vores drikkevandsforsyning, for vi har heldigvis også en masse godt drikkevand, som vi henter fra 200-230 meters dybde, så det ligger godt i beskyttede magasiner”, forklarer Lars Nørgård Holmegaard.  

Ressourcerne skal bruges bedst muligt 

Lars Nørgård Holmegaard er ikke i tvivl om, at Power-to-X-produktionen nok skal få leveret rigeligt med vand. For ham handler det om at bruge ressourcerne bedst muligt – og uden at det går ud over den fremtidige drikkevandsforsyning. 

”Vi drømmer om, at vi kan lave en eller anden form for water management, hvor vi kan regne på, hvor vi har for meget vand. Derfor har vi også sat 82 grundvandsloggere op for at holde øje med det terrænnære grundvand, så vi ved lige præcis, hvor højt det øvre grundvand står. Den viden skal vi bruge til at beregne, hvor meget vand vi skal hente for at undgå oversvømmelser”, fortæller Lars Nørgård Holmegaard og fortsætter:  

”Det er selvfølgelig meget sort-hvidt, når vi siger det højtstående grundvand kontra drikkevand, for tingene hænger selvfølgelig sammen. Men vi har en problemstilling med, at der kommer mere vand end vi forbruger. Det gør problemet værre – og det øvre grundvand blander sig med forurenende stoffer i overfladen. Får vi styr på det, er der et håb om, at det ikke kommer med ned i de dybereliggende magasiner.” 

Vand til Power-to-X kontra til forbrugerne  

Power-to-X kræver store mængder vand. I Lemvig forventer de at skulle bruge omkring en million kubikmeter vand om året – og der er adskillige Power-to-X anlæg på vej i hele landet. I 2022 var 29 Power-to-X anlæg allerede på tegnebrættet, og flere er på vej.  

Til sammenligning viser tal fra Danmarks Statistik, at de danske vandforsyninger i 2021 solgte omkring 361 millioner kubikmeter vand. Vandforsyningen – der allerede er presset af forureninger – skal derfor potentielt finde i omegnen af 10 procent mere vand, hvis Power-to-X ambitionerne skal indfries.  

Flere igangværende projekter indikerer at rense spildevand er økonomisk og miljømæssigt den mest fordelagtige kilde til Power-to-X-produktion, og det er derfor usikkert, hvor stort et behov for grundvand der bliver, og hvor geografisk i Danmark grundvandet kan komme i spil.  

Hvad tager du med fra besøget?  

“Klimatorium er et super interessant sted at besøge. Du får hurtigt et indtryk af, at her er mange spændende aktiviteter med vand. Lemvig Vands tanker med at opdele grundvandsressourcen i dedikeret drikkevand og “øvrigt” grundvand er vigtig i forhold til at imødekomme de mulige vandbehov ved en forventet kommende storskala Power-to-X-produktion. Det kræver dog indgående data, hvis terrænnært grundvand skal anvendes uden påvirkning af våd natur og vandløb – data som forsyningen er i fuld gang med at indsamle”, siger Anders Juhl Kallesøe og fortsætter:

“I forhold til grundvandsressourcen er der i området kortlagt dybtliggende millioner år gamle miocæne sandmagasiner med gammelt grundvand som udgør Lemvig Vands drikkevandsressource, og det giver nogle naturlige fordele med henblik på en god grundvandskvalitet. Det er geologiske forhold som kun findes i dele af Jylland, da grundvandsressourcen ikke kan genfindes så dybtliggende og beskyttet når vi bevæger os øst på i Danmark”.

I morgen går turen videre nord på, hvor Anders skal besøge Vestervig Vandværk. Følg med på Danske Vandværkers Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende deler billeder og historier fra de vandpauser Anders har undervejs. 

Udgivet 05. jun. 2023