Gå til indhold

Data styrer de langsigtede beslutninger

Du kan være med til at bestemme, hvordan vandværket skal drives effektivt, sikkert og bæredygtigt.

Fremtidens vandforsyning skal formes ud fra data. For kun med et grundigt forarbejde, kan vi etablere og beskytte boringerne de helt rigtige steder, og dermed fremtidssikre vandforsyningen.

Vandforsyningen udfordres i stigende grad af nye miljøfarlige stoffer og pesticider, der truer drikkevandet. I dag er man derfor også langt mere opmærksom på truslerne mod vores drikkevand, og det stiller store krav til landets vandværker.

Hos Midtfyns Vandforsyning har det skabt et behov for et bedre overblik, så et solidt datagrundlag kan understøtte og drive deres planer for fremtiden. 

“Det handler om at udvise rettidig omhu. Vi har en filosofi om, at vi gerne vil have 100 procent rent drikkevand – og det kræver en mere strategisk og datadrevet tilgang. Derfor gik vi i gang med en grundvandskortlægning i vores forsyningsområde, for at finde kildepladser, hvor vi kunne hente rent drikkevand. Vi analyserede samtlige af vores boringer, vi har haft kameraer i vores boringer og vi har lavet differentieret pumpeanalyser, hvor vi pumper nederst i boringen, for at finde ud af om de uønskede stoffer er i det dybeste grundvand eller kun oppe i toppen. Dermed kunne vi få et bedre overblik over situationen”, fortæller Bjarne Nebel, direktør hos Midtfyns Vandforsyning. 

Formålet med grundvandskortlægningen var at komme fremtidige udfordringer i forkøbet, og undervejs fik de sig noget af en overraskelse.

“Kortlægningen gav os noget af en aha-oplevelse, da kalken viste sig at ligge højere end tidligere antaget. Det betyder, at der er mulighed for at finde vand i kalken. Det er ikke højt ydende boringer, som dem vi har herinde i Ringe, hvor de giver 100 kubikmeter i timen, men til gengæld er vandkvaliteten noget bedre. På sigt er planen derfor, at vi ud fra kortlægningen skal etablere endnu flere boringer ude i det område, så vi kan fremtidssikre vandforsyningen”, forklarer Bjarne Nebel. 

Understøt de langsigtede planer med frit tilgængelige data

Udover selv at arbejde mere målrettet med grundvandskortlægning, så har Midtfyns Vandforsyning haft stor glæde af alle de data, der er frit tilgængelige hos GEUS i de nationale grundvandsdatabaser

“I den nationale grundvandsdatabase kan man få et overblik over samtlige stoffer, som der er analyseret for, på det pågældende vandværk. Det er frit tilgængelige data og er et værktøj, der burde udbredes meget mere”, lyder det fra Bjarne Nebel og fortsætter: 

“Det er en gevinst af den nationale grundvandskortlægning og det er en stor cadeau til hele vandforsyningen, at de her data er frit tilgængelige.”

Hvad tager du med fra besøget? 

”Når jeg hører Bjarne fortælle om deres grundvandskortlægning og brugen af alle de frie tilgængelige data, så er det et godt eksempel på den værdi det giver i planlægningen og driften af forsyningen. Samtidig er det også nødvendigt for bedst muligt at kunne navigere i den stigende kompleksitet, som vi i dag ser i vandforsyningen”, siger Anders Juhl Kallesøe og fortsætter:

”Det handler om at træffe kvalificerede beslutninger og at undgå at etablere boringer i blinde. Men det viser også, at der er sket lidt af et regimeskifte, hvor det i dag endnu vigtigere kende geologien og vandets veje i undergrunden. Man kan tolke data på én måde, og tro at der er en begravet dal, men i virkeligheden er det måske kalken, som ligger højere”.

Nu går turen videre til Strib Vandværk, der er næste stop på Tour de Grundvand. Følg med på Danske Vandværkers Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende deler billeder og historier fra de vandpauser Anders har undervejs. 

Ruten:

 • 26. maj: Broager Vandværk
 • 28. maj: Midtfyns Vandforsyning
 • 29. maj: Strib Vandværk
 • 30. maj: Ådalens Vandforsyning
 • 1. juni: DIN Forsyning
 • 2. juni: Borris Vandværk
 • 5. juni: Klimatorium
 • 6. juni: Vestervig Vandværk
 • 7. juni: Klitvand
 • 8. juni: Aabybro Vandværk
 • 9. juni: Hjørring Vandselskab

Udgivet 28. maj. 2023