Gå til indhold

Det handler om forsyningssikkerheden

Tour de Grundvand er i fuld gang og i dag har Anders Juhl Kallesøe været forbi Strib Vandværk, der var sidst stop på Fyn. Her var dagens tema forsyningssikkerhed, hvor sammenlægning kan komme på tale.

“Vi henter vores vand fra to forskellige magasiner. Skulle der komme en forurening i det ene magasin, så kan vi fra det andet magasin forsyne alle vores 2.000 forbrugere”, siger Kristian Madsen, der er formand på vandværket. 

På den måde har Strib Vandværket en høj forsyningssikkerhed. De har også et nyt ledningsnet, SRO-system og så har de fået digitale målere. Alligevel er Kristian Madsen ikke i tvivl om, at det på den lange bane ville give mening med en sammenlægning.

”Vores vandværk kan sagtens køre videre i mange år endnu, men det handler også om, hvordan vi med et åbent sind kan skabe den bedste forsyning for forbrugerne”.

Samarbejde kan være en svær kunst

Nabovandværket Vejlby Vandværk er på papiret den oplagte mulighed, hvis en sammenlægning skulle komme på tale.

”Dem har vi også allerede indledt et samarbejde med. Strib vokser voldsomt og Vejlby Vandværk får faktisk mange af de tilflyttere som forbrugere, fordi vi i sin tid har lagt en grænse, der ligger uden for det område, som nu bliver udbygget”, forklarer Kristian Madsen og fortsætter:

”Men det er ikke det nemmeste i verden at komme i gang med sådan en sammenlægning. Vores udfordring er, at der er meget forhistorie, der gør det svært at gå sammen og være pragmatiske omkring det her. Tidligere har der været en tendens til at kigge meget ind af og tænke, at man har kunne klare alt inden for sit eget vandværk. Sådan kan man ikke tænke i dag”.

Manglende engagement kan modne snakken om sammenlægning

Hvis også engagementet er nedadgående i fremtiden, så kan det være med til at modne snakken om en sammenlægning, mener Kristian Madsen.

“Dengang vi flyttede til Strib for snart 40 år siden var der en stor interesse for foreningslivet, men den interesse synes jeg ikke, at vi mærker i dag. Tilflytterne etablerer sig og har fokus på at få hverdagen til at fungere. Drikkevandet er ikke noget de tænker på før der er problemer med forsyningen. Ud af 2.000 forbrugere er der kun 20, der kommer til generalforsamlingerne. En af de fremadrettede udfordringer er derfor også at få skabt et større engagement om vandforsyningen. Både til generalforsamlingerne, men også i forhold til rekruttering til bestyrelserne”, forklarer Kristian Madsen.

Hvad tager du med fra besøget? 

”Jeg kan nikke genkendende til udfordringen med at engagere forbrugerne. I Malling er vi nogenlunde samme størrelse som Strib Vandværk – og vi har også vores udfordringer med at få folk til at deltage i generalforsamlingerne”, siger Anders Juhl Kallesøe og fortsætter:

”Der er en opgave for vandværkerne i at skabe synlighed og formidle blandt andet klare visioner for drikkevandsbeskyttelse, så der forhåbentlig kan skabes et bedre grundlag for rekruttering til bestyrelserne. Det er ikke en let proces, og det kræver både prioritering og vedholdenhed”.

I morgen går turen videre til det jyske, hvor Ådalens Vandforsyning tager imod Anders. Følg med på Danske Vandværkers Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende deler billeder og historier fra de vandpauser Anders har undervejs. 

Ruten:

 • 26. maj: Broager Vandværk
 • 28. maj: Midtfyns Vandforsyning
 • 29. maj: Strib Vandværk
 • 30. maj: Ådalens Vandforsyning
 • 1. juni: DIN Forsyning
 • 2. juni: Borris Vandværk
 • 5. juni: Klimatorium
 • 6. juni: Vestervig Vandværk
 • 7. juni: Klitvand
 • 8. juni: Aabybro Vandværk
 • 9. juni: Hjørring Vandselskab
Udgivet 29. maj. 2023