Gå til indhold

Brandhaner på ledningsnettet

Brandhaner på ledningsnettet kan påvirke vandkvaliteten, da stillestående vand i brandhaner er en overset forureningskilde.

Sådan ser vandet ud i en overflødig brandhane.

Stillestående vand er problematisk

Når en brandhane ikke længere bliver brugt til brandslukning, står vandet stille i brandhanen. Det stillestående vand giver optimale betingelser for bakterier, og det bakteriefyldte vand er mørkt og helt uacceptabelt som drikkevand.

En konkret vandprøve udtaget fra en brandhane viste et indhold af colibakterier på mere end 200, samt kimtal ved 22 grader celcius og kimtal ved 37 grader celcius på mere end 3.000. Oveni var der overskridelser af jern og mangan.

Overskridelserne er ikke et problem, når vandet bruges til brandslukning, men som drikkevand er det helt uacceptabelt

Overflødige brandhaner

I dag kræver brandslukning mindre vand end tidligere, og ofte medbringer brandvæsenet selv vandet. Det er årsagen til, at mange brandhaner er overflødige. Efter en periode vil det stillestående vand i brandhanerne ikke længere overholde grænseværdierne for drikkevandskvalitet. Opstår der tilbageløb til vandværkets forsyningsledninger, vil drikkevandet blive forurenet.

Derfor er det vigtigt, at overflødige brandhaner hurtigt bliver nedlagt. Det er kommunen, der ejer brandhanerne, men desværre prioriteres nedlæggelse/frakobling af brandhaner ikke altid lige højt.

Sådan kan problemet løses


Beredskabsstyrelsens faglige anbefaling er, at brandhanerne afprøves og gennemskylles to gange om året.

Det er i overensstemmelse med de tidligere regler i bekendtgørelse nr. 207 af den 6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning.

Nedlæggelse i forbindelse med ledningsarbejder

Udover at bede Kommunen/beredskabet om at  frakoble alle overflødige brandhaner, kan vandforsyningen også indgå en aftale med kommunen om, at vandværket, mod betaling af vandværkets ekstraomkostninger, nedlægger ubrugte brandhaner, når der alligevel udføres ledningsarbejder ved brandhaner.

 

Det vil normalt være en økonomisk fordel for kommunen, og det vil hjælpe til, at brandhanerne kan nedlægges hurtigere.

Frakobling på forsyningsledning

Ofte er det en mindre (og billigere) opgave at frakoble en brandhane ved forsyningsledningen end at nedlægge og bortskaffe den. En aftale om afkobling højner øjeblikkeligt drikkevandssikkerheden.

Gennemskylning

Forureningsrisikoen nedsættes betydelig ved at gennemskylle brandhanen minimum to gange årligt. Det stillestående vand udskiftes, og skulle der ske tilbageløb fra brandhanen, vil konsekvensen være mindre alvorlig. Det gælder både overflødige og nødvendige brandhaner.

 

Hvis kommunen ikke selv ønsker at stå for denne opgave, kan vandforsyningen eventuelt sørge for, at arbejdet bliver udført. Betalingen for det udførte arbejde aftales med kommunen.

Kontraventiler på nye brandhaner

Nogle steder etableres der nye brandhaner, og de bør altid være forsynet med en tilbageløbssikring. Hvis der bliver valgt en brandhane uden tilbageløbssikring, bør vandværket sammen med kommunen sørge for, at der bliver monteret en kontraventil mellem brandhanen og forsyningsledningen.

 

Kontraventilen skal være korrekt dimensioneret og driftssikker. Hvis brandhanen er placeret på en længere blind ledning, bør kontraventilen placeres så tæt på forsyningsledningen som muligt.

Det er ikke lovpligtigt, at en brandhane skal sikres med en kontraventil. Men det vil være en dårlig sag for kommunen, hvis årsagen til en drikkevandsforurening kan spores til en af kommunens brandhaner.

Både vandværket og kommunen har stor interesse i at brandhaner kan udelukkes som forureningskilde. Bliver alle overflødige brandhaner nedlagt, samtidigt med at resten sikres med kontraventil og gennemskylles to gange årligt vil drikkevandssikkerheden blive forbedret.

Skabelon til serviceaftale om brandhaner

Gør brug af skabelonen Serviceaftale om brandhaner, når dit vandværk forhandler med kommunen om enten at få efterset eller sløjfet ubenyttede brandhaner.

Udgivet 20. sep. 2022