Gå til indhold

Den folkevalgte revisors rolle

Rollen som folkevalgt revisorer er ikke defineret af lovgivning, derfor kan det være svært at indkredse, hvad opgaven går ud på.

Vi har udarbejdet en oversigt over opgaver, som den folkevalgte revisor bør have fokus på.

Oversigten er ikke udtømmende, men et bud på, hvad Danske Vandværker mener ligger i rollen som folkevalgt revisor.

Hvis vandværket har en autoriseret revisor (registreret eller statsautoriseret) tilknyttet, kan den folkevalgte revisor undlade visse opgaver.

Hent oversigten med Den folkevalgte revisors opgaver her på siden til højre.

Krav om uafhængighed

Den folkevalgte revisor skal være uafhængig og må ikke:

  • Være medlem af bestyrelsen
  • Stå i et afhængighedsforhold til ledelsen eller bestyrelsen
  • Være ansat i vandværket
  • Være familiemedlem til en ansat eller et bestyrelsesmedlem.

Undgå underslæb

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker erstatningskrav mod de enkelte medlemmers private formuer, hvis de har begået fejl i kraft af deres rolle som bestyrelsesmedlem i vandværket.

Dækning af kriminelle forhold f.eks. underslæb kan kun ske, hvis to personer underskriver bilag og posteringer. På den måde sker der en kontrol af den første persons behandling af bilag og posteringer.

Der er også krav til typen af revisors erklæring på regnskabet.

Udgivet 20. sep. 2022