Gå til indhold

Forsyningsselskaber skal være klar, hvis krisen kradser

Debatindlæg af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme. Indlægget er bragt i Ingeniørens medie WaterTech den 3. marts 2023.

De mange parallelle kriser stiller høje krav til, hvad man som bestyrelse skal kunne håndtere. For de forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber handler det om at levere høj forsyningssikkerhed og kvalitet – uanset hvilke kriser, der rammer.

Vandværker og fjernvarmeselskaber i Danmark er gode til at sikre høj kvalitet og tryghed for forbrugerne, der har krav på levering af vand og varme. Men opgaven med at forsyne forbrugerne med så centrale ydelser som rent drikkevand og varme til de kolde dage bliver stadigt mere kompleks. Hvad der sker i de enkelte forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber kan ikke adskilles fra, hvad der sker i resten af verden. Lige nu ser vi mange forskellige kriser på samme tid, lige fra handelskriser og forsyningssikkerhedskriser som følge af krigen i Ukraine, til klima-, natur- og miljøkriser. De mange parallelle kriser indvirker både på hinanden og trækker tråde ud i alle bestyrelser og selskaber. Det betyder, at emner som risikostyring, cybersikkerhed og beredskab er rykket op på dagsordenen, og nu er noget, man som ansvarlig bestyrelse skal forholde sig aktivt til.

Nyt kodeks skal guide bestyrelser

I 2018 gik vi i Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme sammen om at udvikle anbefalinger til forbrugerejede forsyningsselskaber samlet i et kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Som bestyrelse i et vandværk eller fjernvarmeselskab skal man sikre de bedst mulige betingelser for ejernes og forbrugernes kontrol med og tillid til forsyningerne. Derfor er det vigtigt at arbejde målrettet med at sikre, at bestyrelsen er klar, uanset hvilke udfordringer der opstår, eller hvilken krise der rammer. Det er grunden til, at vi netop nu har opdateret anbefalingerne for det gode bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Kodekset sætter med sine 24 anbefalinger en ramme op, som den enkelte bestyrelse kan følge for at tage stilling til de nye og komplekse dagsordener.

Revideret Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Behov for professionelle bestyrelser

Det demokratiske ejerskab, den decentrale forsyningsstruktur og den store rolle, mange fjernvarmeselskaber og vandværker spiller i lokalområderne er unik for det danske samfund. Demokratisk ejerskab skaber et bredt og inkluderende samarbejde med demokratiske beslutningsprocesser, men demokratisk ejerskab stiller også store krav til udøvelsen af professionelt bestyrelsesarbejde i selskaberne. Som bestyrelse er man mere end et kontrolorgan. Man har et ansvar for at skabe værdi, forholde sig aktivt til verden omkring sig og sætte samfundsudfordringerne i spil i bestyrelseslokalet, så man er klar til, hvad end der rammer. Det er helt afgørende, at man i de enkelte bestyrelser tager bestik af det aktuelle risikoniveau. Det kan f.eks. være i forhold til, om man har de rigtige sikkerhedsprocedurer i en tid med en øget trussel om cyberangreb. Forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber er reguleret efter hvile i sig selv-princippet og varetager en række helt centrale opgaver for den enkelte forbruger og for samfundet som helhed. Selskaberne håndterer kritiske forsyningsydelser for borgere og erhvervsliv, bidrager til eksport og jobskabelse og til grøn omstilling og beskyttelse af natur og miljø.

Det er derfor vigtigt, at bestyrelserne hele tiden er opdaterede og har de rigtige værktøjer til bestyrelsesarbejdet. Her er det nye Kodeks for godt bestyrelsesarbejde en vigtig del af bestyrelsernes værktøjskasse.

Om Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

I løbet af efteråret 2022 har repræsentanter fra Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme sammen med eksterne interessenter arbejdet med at revidere kodekset.
Kodekset består af seks hoveddele: Aktivt ejerskab, Bestyrelsens opgaver og ansvar, Bestyrelsens sammensætning og kompetencer, Bestyrelsens samarbejde, Transparens og honorering samt Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse.

Læs også: Opdateret Kodeks med fokus på forenkling

Udgivet 03. mar. 2023