Gå til indhold
Gruppe af forskellige mennesker brainstormer

Det gode bestyrelsesarbejde

Grundlæggende bestyrelseskursus om dit ansvar og rolle som bestyrelsesmedlem i vandværket, og de opgaver der følger med.

Kurset afholdes online

Du kan også deltage fysisk på kurset

Brug en aften i selskab med andre bestyrelsesmedlemmer i en vandforsyning og bliv klogere på, hvordan du som bestyrelsesmedlem udøver dit ansvar og bidrager til, at vandværket udvikler sig. Du får en grundlæggende forståelse for, hvilket ansvar og opgaver du har som bestyrelsesmedlem i en vandforsyning.

Bestyrelsens primære opgave er at varetage den overordnede og strategiske ledelse af vandværket inden for lovens rammer samt sikre en klar retning for den daglige ledelse. Arbejdet i bestyrelsen kan tage udgangspunkt i Danske Vandværks Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, hvis mål er at stille rammer til rådighed for vandværkerne, så de kan sikre og redegøre for deres efterlevelse af gode bestyrelsesarbejde herunder sikre udvikling af opgaveløsningen.

For at skabe denne udvikling og udfylde de kontrol- og ledelsesmæssige funktioner er det vigtigt, at bestyrelsen besidder og udvikler de relevante kompetencer, der følger med ansvaret.

Udbytte

Som deltager får du en grundig indføring i både dit ansvar og rollen som bestyrelsesmedlem, samt et indblik i de opgaver der følger med det at drive et vandværk – alt sammen med ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” som ramme.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er forholdsvis ny i vandværkets bestyrelse, og som ønsker at skabe mest mulig værdi med dit arbejde i bestyrelsen og vil have styr på rammen for bestyrelsesarbejde, og hvilke regler der gælder inden for vandforsyning.

Indhold

På kurset gennemgår vi med udgangspunkt i Danske Vandværkers Kodeks for bestyrelsesarbejde:

  • Regler, pligter og opgaver for bestyrelsen
  • Vedtægter, regulativ, forretningsorden og taksblad
  • Gennemførsel af generalforsamling og bestyrelsesmøder
  • Aktivering af ejerne
  • Bestyrelsens sammensætning
  • Samarbejde i bestyrelsen
  • Ledelse gennem bestyrelsesarbejdet
  • Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Underviser

Ulrikka Brændgaard Nissen

Ulrikka Brændgaard

Underviser i bestyrelsesarbejde hos bl.a. hos Danske Vandværker. Har en økonomisk/juridisk baggrund suppleret med bl.a. efteruddannelse i bestyrelsesarbejde og procesfacilitering

Forudsætning

For at være med som fjerndeltager kræver det en computer eller en tablet med internetadgang. Du kan anvende pc’ens eller tablettens mikrofon og højtaler, men et headset med mikrofon mindsker baggrundsstøj, og er derfor at foretrække.

Du vil få tilsendt et link til Teams som du skal bruge til at tilgå kurset. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål og deltage i en eventuel debat ved at benytte chat-funktionen.
Nærmere information og link sendes til dig dagen inden kurset.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med online forløbet kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 18. jul. 2024