Gå til indhold

Kvalitetssikring er et krav

Et ledelsessystemet er et effektivt styringsværktøj, der dokumenterer vandværkets anlæg og arbejdsgange og beskriver, hvornår og hvem, der tjekker om alt er i orden.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring gælder for alle vandværker, der leverer mere end 17.000 kubikmeter vand om året.

Det betyder, at I skal arbejde systematisk med at sikre kvaliteten. I skal også indfører et ledelsessystem og følge forskellige principper og processer, der sikrer kvaliteten i vandværkets drift.

Et ledelsessystemet er et effektivt styringsværktøj, der dokumenterer vandværkets anlæg og arbejdsgange og beskriver, hvornår og hvem, der tjekker om alt er i orden.

Skulle der ske uventede situationer, så sikrer ledelsessystemet, at I har nedskrevet procedurer for, hvad der skal til for løse fejlen.

Der forventes mere af større vandværker

Vandværker, der udpumper mere end 750.000 kubikmeter vand om året, skal desuden opfylde visse certificeringskrav for eksempel Tethys, dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) eller tilsvarende systemer.

I skal informere kommunen om jeres kvalitetssikring


I skal informere kommunen om, at I har indført kvalitetssikring. Se de informationer, som kommunen skal have:

Obligatoriske kurser

  • De lovpligtige drifts- og hygiejnekurser, som den driftsansvarlige har gennemført
  • Kursusudbyder.

Risikovurdering

  • Vandværkets kortlægning og risikovurdering af forsyningen
  • Handlingsplan
  • Alternativt, at I arbejder efter ISO 22.000, DDS eller lignende systemer.

Vandværksoplysninger

  • Navn
  • CVR-nummer
  • Underskrift og datoen, hvor I indførte kvalitetssikring.

Hvem i kommunen skal have oplysningerne?

Send oplysningerne til kommunens hovedadresse og en kopi til den afdeling og/eller person i kommunen, der fører tilsyn med vandforsyningen.

Hvordan kan du sende oplysningerne?

Informationen kan sendes pr. mail eller brev.

Skal der sendes dokumentation med?

Det er ikke nødvendigt at sende kursusbeviser eller kortlægning, risikovurdering, handlingsplan eller anden dokumentation til kommunen.
I skal opbevare dokumenterne i vandforsyningen og fremvise dem ved det kommunale tekniske tilsyn.

Yderligere information

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandværker

Tethys – kvalitetssikringssystem

Tethys

Ledelsessystemet Tethys gør det nemt og overskueligt at holde styr på dagens opgaver, dokumentation, risikovurdering og opfølgning.

Udgivet 27. sep. 2022