Gå til indhold

Det topmoderne vandværk

Der er en masse forskellige overvejelser og beslutninger, når man vil bygge et nyt vandværk. Tag tur i det virtuelle topmoderne vandværk og få inspiration.

Det topmoderne vandværk

Nedenfor kan du se, hvordan det topmoderne vandværk ser ud. På tredje side kan du klikke på kortets ikoner og læse mere om vandværkets opbygning.

Klik på billedet for at se det i fuld skærm. Når du har åbnet billedet, kan du bruge piletasterne til at bladre mellem siderne. 

Hvorfor bygge nyt?

De indledende overvejelser

Når der arbejdes med en strategisk plan for vandværkets fremtid, er det vigtigt at se på flere scenarier.

Teknisk Forum har udarbejdet Det topmoderne vandværk

Guiden om samarbejde og sammenlægning beskriver mest løsninger om, hvordan vandværket i samarbejde med andre vandværker kan sikre forsyningssikkerhed til forbrugerne.

Det er ofte de samme årsager, der ligger til grund for overvejelser om at bygge et nyt vandværk. Derfor er det indledningsvist vigtigt, at bestyrelsen får gjort det klart, hvad baggrunden er for overvejelserne om at bygge nyt.

Det kan for eksempel være:

  • Er vandværket nedslidt?
  • Er der overensstemmelse mellem driftsomkostninger og den strategiske plan for vandværkets fremtid?
  • Vil et nyt vandværk med reducerede driftsomkostninger kunne tjene omkostningerne forbundet med moderniseringen hjem?

Forsyningssikkerhed (kapacitet/kvalitet)

  • Er vandværket gearet til at håndtere udviklingen i fremtiden?
  • Kniber det med at levere vand i god kvalitet til andelshaverne?

Videregående vandbehandling 

  • Har vandværket aktuelle udfordringer med pesticider eller andre uønskede stoffer.
  • Er vandværkets nuværende kildeplads udsat eller særlig sårbar overfor forurening?
  • Er der stor opbakning blandt forbrugerne til at etablere central blødgøring?

Grøn omstilling

Et stort flertal af andelshaverne er omstillingsparate og vil gerne tage del i bevægelsen og bidrage til den grønne omstilling, hvor miljø og klima står højt på dagsordenen. Også selvom det i fremtiden betyder prisstigninger.

Listen er ikke udtømmende, og der kan være mange forskellige årsager til, at vandværket ønsker at bygge nyt. Vigtigst er dog, at bestyrelsen får afklaret ønsker og behov, samt hvilke tekniske løsninger der er mulighed for.

Udgivet 27. sep. 2022