Gå til indhold

Ansøgning om vandinstallation

Skabelon til ansøgning om at etablere vandinstallation, vandstikledning og jordledning.

Normalblanketten bruges som gyldig ansøgning om vandstikledning og vandinstallationsarbejde ved de fleste vandværker.

Blanketten kan bruges til ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til at udføre vandinstallationsarbejde og ændring på én gang eller separat.

Blanketten indsendes i 3 eksemplarer, underskrevet af VVS-installatør og ejendommens skødehaver. Ansøgningen vedlægges diagrammer og tegninger i følge de enkelte vandværkers regler.

Den autoriserede VVS-installatør og ejendommens skødehaver modtager hver en kopi af installationstilladelsen.

Udgivet 20. sep. 2022