Gå til indhold

På vej ind i økonomisk regulering?

Et vandværk, der to år i træk leverer over 200.000 kubikmeter bliver omfattet af vandsektorlovens økonomiske regulering.

Hjælp til at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering – der er også skabeloner og guides.

Vandværker bliver omfattet af vandsektorloven og den økonomiske regulering, når vandværket 2 år i træk har haft en årlig debiteret vandmængde på mindst 200.000 kubikmeter vand. 

Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg, og at selskabernes indtægter skal holde sig inden for økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har fastsat. 

Forbrugerejede vandværker, der leverer 200.000 – 800.000 kubikmeter, kan træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering.

Det er alene vandsektorlovens bestemmelser om den økonomiske regulering, som man kan anmode om at træde ud af. Vandværket vil fortsat være omfattet af vandsektorlovens øvrige bestemmelser.

Dette kan dog først ske efter en afstemning på vandværkets generalforsamling, hvor forbrugerne på et oplyst grundlag stemmer om, hvorvidt man ønsker at blive omfattet af den økonomiske regulering. Beslutningen kan udelukkende træffes efter den procedure, som vil gælde for vedtægtsændringer af vandværkets aktuelle vedtægter. Dette vil ofte betyde, at der skal afholdes en ordinær generalforsamling samt en eller to ekstraordinære generalforsamlinger.

Fristen for at indlevere en anmodning om udtræden af den økonomiske regulering skal ske til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts.

Men det kan være svært at nå at afholde to generalforsamlinger inden den 1. marts.

Dialog med Energistyrelsen

Danske Vandværker har derfor spurgt Energistyrelsen, om vandværker må afholde generalforsamling og træffe beslutning om ikke at indgå i den økonomiske regulering, inden de med sikkerhed ved, om vandselskabet overstiger 200.000 kubikmeter i debiteret vandmængde for 2. år i træk.

For eksempel et vandværk, der i 2020 har leveret over 200.000 kubikmeter vand, og som forventer at overstige 200.000 kubikmeter i 2021. De skal have mulighed for at afholde den første generalforsamling i 2021, inden de officielt overstiger 200.000 kubikmeter i debiteret vandmængde.

Energistyrelsen har svaret, at vandsektorloven og ØR-bekendtgørelsen ikke står i vejen for, at vandværkerne kan afholde generalforsamling og træffe beslutning om ikke at blive omfattet af den økonomiske regulering, inden de med sikkerhed ved, om vandværket overstiger 200.000 kubikmeter i debiteret vandmængde for 2. år i træk.

Læs Energistyrelsens svar her

Behøver I hjælp?

Danske Vandværkers rådgivere står selvfølgelig til rådighed for de berørte vandværker, og kan hjælpe med vejledning omkring indberetning og beregning af, hvad de økonomiske rammer betyder for vandværkets nuværende og fremtidige økonomi.

Udgivet 15. dec. 2022