Gå til indhold

Nyt værktøj til arealplanlægning kan sikre fremtidens drikkevand 

Af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker og Bruno Jerup, formand for Region Sjællands udvalg for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø. Debatindlægget er bragt i WaterTech den 14. april 2023.

Det handler ikke alene om samarbejde, men også om at udvikle nye redskaber, når vi begavet skal prioritere, hvordan arealerne i Danmark skal anvendes.      

Vandforsyningerne skal fremover teste for i alt 22 PFAS-stoffer. Samtidig er der i den seneste rapport fra GEUS om boringskontrollerne fundet pesticider i halvdelen af indvindingsboringerne. Derfor står vi med en stor opgave i forhold til at sikre rent drikkevand for kommende generationer og med et akut behov for, at vi får en øget beskyttelse af de områder, hvor vores grundvand bliver dannet.  

Det gør vi ikke med et trylleslag, men gennem et prioriteret, strategisk samarbejde, som skal gå på tværs af både myndigheder, fagligheder, erhverv og interesser.  

Men ud over et styrket samarbejde, har vi også behov for nye konkrete værktøjer, som kan forbinde de mange sammenhængende og modsatrettede behov og hensyn.  

Og sådan et værktøj er Danske Vandværker og Region Sjælland lige nu med til at udvikle i regi af Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning: Et værktøj, som sætter gevinster og konflikter i fokus, hjælper med den komplekse prioritering af arealer og danner bagtæppe for en begavet helhedsorienteret planlægning. 
 
Resultatet er et landskabskort, som dels er baseret på fysiske geodata, dels de forskellige planlag og interesser. Samfundsmæssige interesser bliver på den måde koblet til potentialerne i jordressourcen og vilkårene for arealanvendelse. 

Se også debatindlægget i Teknik & Miljø om helhedsorienteret arealplanlægning

Hensyn skal gå hånd i hånd

Værktøjet bliver lige den brik, vi mangler i dag, fordi det giver et samlet overblik over, hvordan vi mest optimalt udnytter den knappe arealressource. Og det er afgørende, når arealerne ikke alene skal tilgodese ét, men i mange tilfælde en bred vifte formål. 

Der er så mange interesser i spil, at vi ifølge Teknologirådets rapport fra 2017 har brugt et sted mellem 130 og 140 procent af Danmarks areal, hvis alle skulle have ret og gøre, som de ville. Og prioriteringen af arealerne er simpelthen for vigtig til, at vi kan lade det være op til en traditionel magtkamp, hvor dem med de største indflydelses-muskler vinder retten til at definere brugen.  

Det handler om både samtænkning og nytænkning. Hensynet til naturen skal gå hånd i hånd med hensyn til rent drikkevand, en bæredygtig landbrugssektor og grøn energi.   

Vi samarbejder med Roskilde Universitet og landbrugets forsknings- og udviklingsorganisation SEGES om at udvikle værktøjet. Region Sjælland er demonstrationsområde for den databaserede afdækning af jorden og er som case et eksempel på, hvordan planinteresser kan kobles med geodata som grundlag for en mere optimeret anvendelse af arealerne. 

Værktøjet forventes at være udviklet og klar til brug i 2024.     

Udgivet 14. apr. 2023