Gå til indhold

Mangfoldighed i bestyrelsen kan skabe bedre resultater

Webinar: De vigtigste værktøjer til det gode bestyrelsesarbejde

Hvordan kan vi gøre bestyrelsesarbejdet i vandværkerne så interessant, at det appellerer til en bred mangfoldighed af forbrugere? Anne Vibeke Svan Kier er optaget af det spørgsmål og mener at mangfoldighed er en vigtig nøgle til at komme gennem det store generationsskifte, der lurer i horisonten.   

”Jeg synes, at det er vigtigt, at vi taler om, hvordan vi kan fremme en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelserne – også i vandværkerne. Altså, at arbejdet præsenteres så interessant, at flere får lyst til at tage livtag med den strategiske udvikling af vandværkerne”, siger Anne Vibeke Svan Kier, der er formand i Hornbæk Vandværk på sjette år.  

Egentlig var det et tilfælde, at hun overhovedet kom med i vandværkets bestyrelse tilbage i 2010. For Anne Vibeke mente ikke, at hun og vandværksdrift var et særligt godt match, da hun aldrig har været en ørn til hverken fysik og matematik.   

“Men man behøver slet ikke at være en teknisk ørn for at være med i bestyrelsesarbejdet i vandværket, hvor man jo først og fremmest har de strategiske briller på. Min stærkeste kompetence er nok, at jeg er god til at gennemskue komplekse problemstillinger, og det vidste et af vandværkets bestyrelsesmedlemmer via grundejerforeningen, hvor vi begge er og var aktive”, fortæller Anne Vibeke Svan Kier.  

Anne Vibeke Svan Kier har altid lavet foreningsarbejde – det gjorde hendes forældre og bedsteforældre også – så det er kommet ind med modermælken. Og for Anne Vibeke er det helt naturligt at give noget til det lokalområde, hvor hun bor.  

Anne Vibeke Svan Kier foran Hornbæk Vandværk

Vigtigt at holde liv i arvefølgen 

Den tidligere formand havde stort fokus på at sikre arvefølgen i vandværket, og de første år blev Anne Vibeke langsomt men sikkert introduceret til tingene.  

“I bestyrelsen diskuterer vi løbende, hvem i byen, der kan være mulige kandidater til bestyrelsen. Mit overordnede fokus er at sikre bestyrelsen de nødvendige kompetencer. Hvis vi for eksempel er i en situation, hvor vi har brug for et bestyrelsesmedlem med regnskabsmæssige kompetencer, og ved, at der findes to dygtige revisorer – en mand og en kvinde – som kunne være en oplagt kandidat, så må jeg indrømme, at jeg godt kan finde på at spørge kvinden først”, fortæller Anne Vibeke Svan Kier, der fra sit civile arbejdsliv oplever, at man opnår bedre resultater, når der er nogenlunde ligevægt mellem kønnene. 

“Dermed er det også vigtigt for mig, at vi gør det godt og forsøger at kommunikere nogenlunde i øjenhøjde med forbrugerne, så de dels kender os, og dels ved, hvad der foregår. Og dét bidrager forhåbentligt –sammen med andre faktorer – til mangfoldigheden i forhold til køn, alder og kompetencer, når vi skal finde nye bestyrelsesmedlemmer”, siger Anne Vibeke Svan Kier. 

“Egentlig er jeg ikke fortaler for kvoter, men hvis du spørger mig, så synes jeg, at det går for langsomt med at opnå ligevægt mellem kønnene i bestyrelseslokalerne – sådan helt generelt. Hvis kvoter er det redskab, der kan vise vejen, er det okay med mig”, siger Anne Vibeke Svan Kier, der medgiver, at hun selv foretrækker at blive valgt på grund af kompetencer.  

Tal som en kvinde 

Hvad tror du, der skal til for at tiltrække kvinderne til bestyrelsesarbejde i forbrugerejede vandværker?  

“Det er et stort og svært spørgsmål. Men jeg tror, at vi skal have større bevidsthed om de ord, vi bruger i kommunikationen. Når vi eksempelvis sætter bæredygtighed på dagsordenen, taler vi et sprog, som kvinder kan relatere sig til. Men helt generelt, så skal vi – udover at være opsøgende overfor nye bestyrelsesmedlemmer – også tænke over at bruge flere kanaler og platforme, når vi kommunikerer for at komme bredere ud. For vi er jo ikke kun interesseret i fordelingen af kvinder og mænd, vi er også optaget af at nå det yngre segment af forbrugere”, siger Anne Vibeke Svan Kier.   

Hvad betyder forbrugereje for dig? 

”Alt, så enkelt kan det siges. Det er vigtigt for mig – og en stor motivationsfaktor – at vi som forbrugerejet vandværk gør tingene godt. At vi klarer os bedre end det kommunale vandværk inde i Helsingør. Når vandværket er vores eget, har det betydning for vores by og for sammenholdet her. Vi har for eksempel besluttet at indstille til generalforsamlingen, at holde vandprisen i ro i år. Når alle andre priser stiger, kan vi vise omsorg for forbrugerne ved at holde vandprisen i ro. Vandværket har en sund økonomi, så vi har råd. Derudover var det også en stor tilfredsstillelse, at vi kunne tage magten og selvbestemmelsen tilbage, da vi trådte ud af vandsektorlovens økonomiske regulering. Så jo, forbrugereje har stor betydning”, siger Anne Vibeke Svan Kier.     

Synlighed i lokalområdet 

“Jeg tror, vi er det eneste vandværk i landet med egen sø – og ovenikøbet en fredet sø. Søen ligger ovenpå vores indvindingsområde, og vores boringer ligger rundt om søen. Søen er med til at profilere vandværket i byen, blandt andet fordi vi i samarbejder med lokale kræfter har sat fitnessredskaber op rundt om søen til fri afbenyttelse. Uge 31 er Hornbæks sundhedsuge, og byens motto er, at det skal være sundt at bo i byen. Strand, skov, fredet sø, klima og det gode drikkevand giver et godt grundlag for at nyde naturen”, fortæller Anne Vibeke Svan Kier.  

“I september er der hvert år kulturnat i Hornbæk med afspærret hovedgade, åbne butikker, underholdning og åbent hus på vandværket. Vi har et fast koncept, hvor vi fra bestyrelsen underholder gæsterne, mens de venter på, at det bliver deres tur til rundvisningen, som vores vandværksbestyrer står for. Vi byder på en smagsprøve – det gode drikkevand – og der er faktisk mange, der er interesseret i det, vi laver”, slutter Anne Vibeke Svan Kier.  

Anne Vibeke Kier Hornbæk Vandværk
Udgivet 17. apr. 2023