Gå til indhold
trædukker i brun - grøn dukke sættes ind

De vigtigste værktøjer til det gode bestyrelsesarbejde

På webinaret får du indblik i og konkrete værktøjer til, hvordan man sikrer den bedste planlægning af et bestyrelsesår med afsæt i vedtægterne og gennem årshjulet, således at vigtige emner sættes på dagsordenen, så som udviklingsplaner og risikohåndtering.

Deltag i webinaret og få konkrete værktøjer til at få udviklet og struktureret et godt bestyrelsesarbejde. Du får f.eks. svar på spørgsmål som: Hvordan skabes det bedste grundlag for bestyrelsesarbejdet, både før, under og efter et bestyrelsesmøde, og hen over et kalenderår?

Bestyrelsens arbejde i vandværket skal skabe størst mulig værdi for forbrugerne. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes med afsæt i det mål at skabe ”et godt bestyrelsesarbejde, som sikrer forbrugernes aktive ejerskab, og den bedste dialog.

Du får viden omkring opbygning af dagsorden og udarbejdelse af forhandlingsreferat. Et beslutningsreferat er ikke nok!

Udbytte

Efter deltagelse får du konkrete værktøjer, som kan drøftes og bruges i bestyrelsesarbejdet. Webinaret vil være en blanding af oplæg, eksempler og drøftelser. Under webinaret kan der stilles spørgsmål både mundtlig og i chatten.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Bestyrelsesmedlemmer i såvel små som større vandværker, der ønsker at få skabt det bedste bestyrelsesarbejde til fordel for vandværket og dets forbrugere.

Indhold

På webinaret gennemgår vi:

  • Fokuspunkter i ”godt bestyrelsesarbejde”
  • Hvordan får I skabt den bedste forretningsorden
  • Bestyrelsens årshjul og dets vigtige emner
  • Dagsorden og referat i forbindelse med bestyrelsesmøde og generalforsamling

Underviser

Jytte Rabæk Schmidt

MVR Consult har stor erfaring med bestyrelsesarbejde i små og mellemstore forsyningsvirksomheder. Både som facilitator i forbindelse med strategiprocesser og udvikling af ”det gode bestyrelsesarbejde” og som bestyrelsesmedlem i forskellige virksomheder. Som underviser, har hun arbejdet fokuseret med udvikling og værdiskabelse af ”det gode bestyrelsesarbejde.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 27. maj. 2024