Gå til indhold

All Risk

All risk forsikringen er en del af basisforsikringen. Den kan kun bestilles sammen med erhvervs- og produktansvarsforsikringen og arbejdsskadeforsikringen.

Anmeld skade

All risk dækker dit vandværks ejendomme og produktionsanlæg mod forskellige skader. Tryg police nr. 642-22.439

Forsikringen dækker:

Vandværkets ejendom

Skader opstået på vandværkets ejendomme og produktionsanlæg som følge af brand, storm, lynnedslag og vandskader.

Netbank-indbrud

Elektronisk indbrudstyveri i netbanken der er tilknyttet vandværkets CVR. nr. Forsikringens sum er 5 mio. kr.

 

Læs mere om netbanksindbrud – hacking

Solcelleanlæg

Solcelleanlæg op til 100 KW med en maksimal forsikringssum på 700.000 kr.

Svamp- og insektskader

Skade forårsaget af træ- og murødelæggende svampe og insekter (dog ikke råd eller rådborebiller).

Udvidet rørskadedækning

Udgifter til reparation af utætheder i bygningsmæssige rørinstallationer samt udgifter til sporing af utætheder som afholdes efter forudgående aftale med Tryg.

Medforsikring af entreprenør

Medforsikring af entreprenør ved om- eller tilbygning på vandværket. Der skal udarbejdes et notat om dette jf. AB 92 §8, ligesom der skal tegnes en særskilt tillægsforsikring.

 

Læs mere om tillægsforsikringen

 

Skema til Entreprisenotat

Specialdækning løsøre

It-udstyr som er placeret i hjemmet hos et af vandværkets bestyrelsesmedlemmer

 

Indbrud ved tyveri af løsøre fra skur, container eller redskabsrum der er forsvarligt aflåst med godkendt lås.

Varmt arbejde

I forbindelse med udførsel af varmt arbejde skal en særlig tilladelsesblanket udfyldes og underskrives af både vandværk og egne og/eller eksterne håndværkere inden arbejdet påbegyndes.

 

Endvidere skal vandværket sandsynliggøre at arbejdet bliver udført efter gældende sikkerhedskrav.

 

Sikkerhedsforskrift ved varmt arbejde

 

Tilladelsesblanket til varmt arbejde

Selvrisiko på All Risk

Selvrisiko

Med en All risk forsikring afhænger selvrisikoen af vandværkets årlige forbrug af vand.

 

Vandværker med et årligt forbrug på 0 – 100.000 m3 vand

Hvis dit vandværk har et årligt forbrug på mellem 0 og 100.000 m3 vand er selvrisikoen på 5.000 kr.

 

Vandværker med et årligt forbrug på 100.000 – 1.000.000 m3

Hvis dit vandværk har et årligt forbrug på mellem 100.000 og 1.000.000 m3 vand er selvrisikoen på 7.000 kr.

 

Vandværker med et årligt forbrug på +1.000.000 m3

Hvis dit vandværk har et årligt forbrug på mere end 1.000.000 m3 vand er selvrisikoen på 10.000 kr.

Særlige selvrisici

I enkelte tilfælde er der særlige selvricisi. Det gælder ved:

 

Bærbart udstyr som iPad, mobiltelefoner og målerudstyr

Sker der skade på dit bærbare udstyr  er selvrisikoen på 1.131 kr.

 

Lynnedslag hvis vandværket ikke har transientbeskyttelse installeret:

Hvis vandværket bliver ramt af et lynnedslag og ikke har sørget for at installere transientbeskyttelse er selvrisikoen en femdobling af den ordinære selvrisiko.

 

Læs mere om transientbeskyttelse

 

Misligholdte krav til termografering

Hvis I ikke overholder kravene til termografering er selvrisikoen en fordobling af den ordinære selvrisiko.

 

Læs mere om termografering

 

Manglende overholdelse af regler ved varmt arbejde

Hvis vandværket får udført varmt arbejde, og reglerne ikke er overholdt er selvrisikoen 250.000 kr. pr. skadesbegivenhed i tillæg til den ordinære selvrisiko.