Gå til indhold
Hænder hygiejne

Hygiejnekursus

Tag vores hygiejneskursus og bliv klædt på til, hvordan vandværket kan undgå forurening fra boringer og ud til forbrugeren.

Du kan også deltage på Driftskurset

Drikkevand er en vigtig fødevare og en ressource, vi skal passe på. Derfor er det vigtigt, at der på vandværket er fokus på, at hygiejnen er i top, så risikoen for forurening af drikkevandet reduceres mest muligt.

Når du deltager i Danske Vandværkers en-dags hygiejnekursus med e-learning, bliver du som vandværkets driftsansvarlige klædt fagligt på og får viden, der lever op til lovens krav.

Lovpligtige kurser

Som driftsansvarlig skal du deltage i de to lovpligtige kurser: Driftskursus og Hygiejnekursus.

Vi anbefaler, at du tager driftskurset inden hygiejnekurset, da en del af den viden, du får på driftskurset, bruges på hygiejnekurset.

Du får en grundig introduktion til, hvordan man i den daglige drift kan sikre en god hygiejne på vandværket. Desuden kommer du rundt om alt fra mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer, til hvordan forureninger både opstår og minimeres eller forhindres, og hvilke forholdsregler vandværket skal tage i en forureningssituation.

Loven siger…

“At den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg §2)

Udbytte

Gennem både teoretisk undervisning og praktiske øvelser får du viden om at arbejde systematisk med hygiejnen på og omkring vandbehandlingen og bliver samtidig klædt på til at håndtere forskellige forureningssituationer. På den baggrund bliver du i stand til at sikre, at produktion og levering af rent drikkevand til forbrugerne foregår på en måde, der lever op til kravene.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de på vandværket, som i det daglige er driftsansvarlige. Det er for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/VVS’er, som passer vandforsyningen.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Forureningssituationer og håndtering
  • Hvordan forhindrer og minimeres forureninger?
  • Sygdomsfremkaldende bakterier
  • Hygiejneregler
  • Hygiejnezoner
  • Kvalitetssikring
  • Risikovurdering

Forplejning

Der er forplejning under hele arrangementet (morgenmad, frokost og aftensmad med tilhørende drikkevarer).

Undervisning og afsluttende prøve

Intensivt kursusforløb med en dags undervisning. Derudover vil der være en halv dag med e-learning, som du kan tage derhjemme foran computeren. E-learningen består af korte videoer, præsentationer og opgaver undervejs. Du kan vælge at dele e-learningen op i mindre dele.

Visse lektioner kan være inklusive delprøver alt efter den enkelte undervisers skøn.

Du kan vælge at afslutte kurset med at tage en prøve. Prøven består af 20 spørgsmål og skal gennemføres på maks. 30 minutter. Prøven er bestået, når 15 af de 20 spørgsmål er korrekt besvaret. Når prøven er bestået, får du udstedt et certifikat.

Er du ordblind eller har læse/skrive-vanskeligheder, kan du få mulighed for at sidde i et rum for dig selv og få læst prøven op. Tag fat i os, så vi kan aftale nærmere med kursuslederen på kurset.

Udgivet 27. maj. 2024