Gå til indhold

Hygiejne (e-learning)

Tag vores hygiejneskursus som e-learning og bliv klædt på til, hvordan vandværket kan undgå forurening fra boringer og ud til forbrugeren.

Drikkevand er en vigtig fødevare og en ressource, vi skal passe på. Derfor er det vigtigt, at der på vandværket er fokus på, at hygiejnen er i top, så risikoen for forurening af drikkevandet reduceres mest muligt.

Når du deltager i Danske Vandværkers hygiejnekursus som e-learning, bliver du som vandværkets driftsansvarlige klædt fagligt på og får viden, der lever op til lovens krav.  

Lovpligtige kurser

Som driftsansvarlig skal du deltage i de to lovpligtige kurser: Driftskursus og Hygiejnekursus.

Vi anbefaler, at du tager driftskurset inden hygiejnekurset, da en del af den viden, du får på driftskurset, bruges på hygiejnekurset.

Du får en grundig introduktion til, hvordan man i den daglige drift kan sikre en god hygiejne på vandværket. Desuden kommer du rundt om alt fra mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer, til hvordan forureninger både opstår og minimeres eller forhindres, og hvilke forholdsregler vandværket skal tage i en forureningssituation. 

Loven siger…

“At den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg §2)

For at sikre kvaliteten og for at leve op til lovens krav, er Hygiejnekurset som e-learning et ligeså omfattende kursus som det fysiske kursus, og skønnes at tage i alt 10 timer at gennemføre. Det kan dog deles op i mindre bidder og dermed gennemføres over flere dage, blot det samlede kursus gennemføres indenfor 60 dage efter, du har købt kurset.

Udbytte

Gennem materialet i e-learningen får du viden om at arbejde systematisk med hygiejnen på og omkring vandbehandlingen og bliver samtidig klædt på til at håndtere forskellige forureningssituationer. På den baggrund bliver du i stand til at sikre, at produktion og levering af rent drikkevand til forbrugerne foregår på en måde, der lever op til kravene. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de på vandværket, som i det daglige er driftsansvarlige. Det er for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/VVS’er, som passer vandforsyningen. 

Indhold

Kursusmaterialet gennemgår:

  • Forureningssituationer og håndtering
  • Hvordan forhindrer og minimeres forureninger?
  • Sygdomsfremkaldende bakterier
  • Hygiejneregler
  • Hygiejnezoner
  • Kvalitetssikring
  • Risikovurdering

Praktisk information

Når kurset er bestilt, sender vi dig et link til e-learningen. E-learningen kan gennemføres på pc, tablet eller mobiltelefon. 

Fra kurset er bestilt, har du 60 dage til at gennemføre det. Derefter lukkes adgangen til kurset.

Når du har gennemført alt materiale i e-learningen, skal du til slut gennemføre en afsluttende prøve. Når prøven er bestået, får du udstedt et diplom, som sendes til dig på mail.  

Er du ordblind, kan du med fordel hente oplæsningsprogrammet ‘Adgang for alle’, der kan læse teksten op på skærmen. Du kan downloade ‘Adgang for alle ‘ via dette link: Download adgang for alle oplæsnings programmet   

I videoen herunder kan du se en vejledning.

Instruktionsvideo: Adgang for alle

Varighed

E-learningen tager cirka 10 timer at gennemføre.

Udgivet 16. jun. 2024