Gå til indhold

Vandrådsforum

– sikrer effektiv videndeling mellem vandrådene og regionerne.

Vandrådsforum består af den eller de vandrådsansvarlige fra hver af foreningens fem regioner.

Palle L. Nielsen

Næstformand i Region Nord

Havremarken 14, 9690 Fjerritslev

Region Nord

Næstformand, vandrådsansvarlig, sekretær (valgt 2012)

Vandværk

Fjerritslev Vand (valgt 2006)

Sekretær/kasserer

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2020)

Profession

Selvstændig erhvervsdrivende

Andre tillidshverv

Beskikket censor, doms- og nævnsmand, valgtilforordnet

Mere

Engageret ildsjæl, stærk på netværk, ledelse, økonomi og strategi.

Har haft med vandværk at gøre siden 1981.

René Kvist

Formand i Region Midt

Hørsøvej 10, 8830 Tjele

Region Midt

Formand og vandrådsansvarlig (valgt 2021)

Vandværk

Ørum Vandværk (valgt 2014), Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2023).

Profession

Chefkonsulent hos Siemens A/S

Andre tillidshverv

Formand i Viborg Vandråd

Ole Wiil

Medlem af bestyrelsen Region Syd

Granvej 16, 6840 Oksbøl

Region Syd

Bestyrelsesmedlem og vandrådsansvarlig (valgt 2002)

Vandværk

Oksbøl Vandværk (valgt 1998), Formand

Profession

Major

Christian Greve Hansen

Medlem af bestyrelsen Region Syd

Haderslevvej 7, Maugstrup, 6500 Vojens

Region Syd

Kasserer og vandrådsansvarlig (valgt 2021)

Vandværk

Fællesvandværket Maugstrup, Formand

Andre tillidshverv

Formand for Haderslev Vandråd

Thaya Sinnathurai

Medlem af bestyrelsen Region Fyn

Åbakkevænget 1, 5462 Morud

Region Fyn

Sekretær og vandrådsansvarlig (valgt 2018)

Vandværk

Morud Vandværk (valgt 2004), Kasserer/driftsansvarlig

Profession

Bogholder, Morud VVS & EL ApS

Mere

Uddannet Civiløkonom fra Odense Universitet. Siden 1996 arbejdet som bogholder.
Har gennem årene samlet en del viden omkring vandværksdrift, vandværksøkonomi og andre relevante regler, love m.v. inden for området.

Ulrik Westergaard Knudsen

Medlem af bestyrelsen Region Fyn

Veflinge Skovvej 76, 5471 Søndersø

Region Fyn

Bestyrelsesmedlem (tiltrådt 2024)

Vandværk

Maderup og Omegns Vandværk, Formand, System- og Værkpasser

Profession

Anne Vibeke Svan Kier

Medlem af bestyrelsen Region Øst

Sandgaardsvej 19, 3100 Hornbæk

Region Øst

Vandrådsansvarlig (valgt 2023)

Vandværk

Hornbæk Vandværk, formand (valgt 2010, formand siden 2017)

Profession

Selvstændig konsulentvirksomhed, hvor jeg hjælper private virksomheder med deres tilbudsgivning til offentlige kunder.

Ledelse med en kommerciel tilgang på markederne for B2B og B2G. Mine kompetencer og erfaringer er erhvervet gennem lederstillinger på forskellige organisatoriske niveauer i erhvervslivet over de seneste 25 år blandt andet indenfor kontormøbelbranchen og telesektoren.

Andre tillidshverv

Medlem af flere bestyrelser samt professionelle netværk.

Præsentation af dig selv

Jeg stammer fra Tuse Næs/Holbæk, og i slutningen af 1990’erne flyttede min mand og jeg til Hornbæk, hvor vi nyder byen og den skønne natur. Udover job og bestyrelsesarbejde bruger jeg tiden på min hest, vores to hunde og en masse musikoplevelser landet over.