Gå til indhold

Landsbestyrelsen

Se, hvem der udgør landsbestyrelsen i Danske Vandværker

Landsbestyrelsen består af formand og næstformand fra hver af foreningens fem regioner.

Jan Andersen

Landsformand i Danske Vandværker og formand for Region Nord

Hedegårdevej 23, Øster Hurup, 9560 Hadsund

Region Nord

Formand (valgt 2020)

Vandværk

Øster Hurup Vandværk (valgt 2010)
Formand

Landsbestyrelse

Landsformand (valgt 2022), medlem af landsbestyrelsen fra 2020

Profession

Konsulent

Andre tillidshverv

Byrådsmedlem, Formand Sundhed & Omsorg

Mere

Demokratisk forening og menneske med dialogen som ønskeværktøj. Som vandfolk arbejder vi sammen for de forbrugerejede vandværker.

Jens Ejnar Kristensen

Næstformand i Danske Vandværker og formand for Region Øst

Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød

Region Øst

Formand (valgt 2020)

Vandværk

Birkerød Vandforsyning (fra 2014), Driftschef

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2020). Valgt til næstformand i 2022.

Profession

Driftschef, Birkerød Vandforsyning

Mere

Gift og har to børn, født 1963.
Uddannet Udvidet Maskinmester 1986
Arbejdet inden for vandforsyning siden 1989

Palle L. Nielsen

Næstformand i Region Nord

Havremarken 14, 9690 Fjerritslev

Region Nord

Næstformand, vandrådsansvarlig, sekretær (valgt 2012)

Vandværk

Fjerritslev Vand (valgt 2006)

Sekretær/kasserer

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2020)

Profession

Selvstændig erhvervsdrivende

Andre tillidshverv

Beskikket censor, doms- og nævnsmand, valgtilforordnet

Mere

Engageret ildsjæl, stærk på netværk, ledelse, økonomi og strategi.

Har haft med vandværk at gøre siden 1981.

Neel Ploug Olsen

Næstformand i Region Øst

Slettevej 1D, 4160 Herlufmagle

Region Øst

Næstformand (valgt 2019)

Vandværk

Gelsted Vandværk (valgt 2018) Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2022)

Profession

Specialkonsulent hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Næstved

Andre tillidshverv

Formand for AB Slettehøjen
Kasserer i For Børnenes Skyld

Mere

Aktiv i vandbranchen siden 2010. Arbejdet på vandværk under Vandsektorloven. Arbejdet hos Danske Vandværker i sekretariatet. Formand p.t. i det lokale vandværk.
Kvinde, født i 1965, gift, 5 sammenbragte børn, 9 børnebørn pr. september 2020.

Niels Christian Ravn

Formand for Region Midt

Ribesvej 4, 7470 Karup

Region Midt

Formand (valgt 2011)

Vandværk

Karup Vandværk (valgt 1981), Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2011)

Profession

Pensioneret major i Flyvevåbnet

Mere

41 års tjeneste i Flyvevåbnet med funktion som sagsbehandler indenfor kemisk og nuklear forsvar samt luftværn. Eskadrillechef for uddannelseseskadrille og ingeniøreskadrille. Chef for Ledelsessekretariat, Adjudant og Pressechef.

René Kvist

Næstformand i Region Midt

Hørsøvej 10, 8830 Tjele

Region Midt

Næstformand og vandrådsansvarlig (valgt 2021)

Vandværk

Ørum Vandværk (valgt 2014), Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2023).

Profession

Chefkonsulent hos Siemens A/S

Andre tillidshverv

Formand i Viborg Vandråd

Jens Peder Pedersen

Formand for Region Syd

Ørvigvej 1, 6040 Egtved

Region Syd

Formand (valgt 2020)

Vandværk

Ådalens Vandforsyning (valgt 2023), Formand

Landsbestyrelsen

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2023)

Profession

Tømrer, Bygningskonstruktør, Exam. assurandør

Andre tillidshverv

Formand for vandrådet i Vejle Kommune

Mere

Gift, 2 børn og 4 børnebørn. Med i den lokale cykelmotionsklub og nyder at komme ud med campingvognen.

Thorkild Jensen

Næstformand i Region Syd, formand for kursusudvalget

Nagbølvej 40, 6640 Lunderskov

Region Syd

Næstformand og kursusansvarlig (valgt 2016)

Vandværk

Lunderskov Vandværk (valgt 2006) Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2021).

Profession

Ansat ved LM Wind Power A/S
Mould Lead Specialist

Andre tillidshverv

Formand for Kolding Vandråd

Mere

Jeg er forenings-interesseret og trives med at være med til at udvikle og forbedre foreningsarbejde på alle niveauer.
Vandværker har inden for de sidste år været presset til at udvikle sig pga. de regler, som kommer fra politisk side.
Jeg tror ikke på, at det ændrer sig de næste mange år. Derfor er det vigtigt, at vandværkerne står sammen ” store som små”.
Den udvikling vil jeg godt være med til at præge, så vi kan bevare de forbrugerejede vandværker.

Bent Lollesgaard

Formand for Region Fyn

Birkevej 91, 5672 Broby

Region Fyn

Formand (valgt 2017)

Vandværk

Brobyværk Andelsvandværk (valgt 2009), Formand/driftsansvarlig

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2017)

Profession

Tavle konstruktør

Jan Larsen

Næstformand i Region Fyn

Røjlemosevej 34, Strib, 5500 Middelfart

Region Fyn

Næstformand og kursusansvarlig (valgt 2015)

Vandværk

Strib Vandværk (valgt 2014), Næstformand/drift/adm.

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2021)

Profession

Pensioneret officer fra Beredskabsstyrelsen

Andre tillidshverv

Formand for vandrådet i Middelfart kommune
Bestyrelsesmedlem i Strib Grundejer og Antenneforening
Bestyrelsesmedlem i SuperBrugsen i Strib.
Formand for Sennels Vindmøllelaug II