Gå til indhold

Lille vandværk med store ambitioner  

Vandets Dag – 22. marts – blev fejret med at uddele en nystiftet pris. Årets Vandværkspris 2022 gik til Halkær Vandværk.  

Vandværket besluttede for nogle år tilbage, at man gerne ville beskytte drikkevandet bedre. Og vandværkets formand har gennem en ihærdig indsats formået at få Aalborg Kommune til at købe otte hektar landbrugsjord, der ligger rundt om vandværket, og hvor der nu er plantet skov og skabt en fælles landsbyhave.

Alle forbrugere har bakket op om landsbyhaven og har hver især betalt 5.000 kroner til projektet. Den fælles landsbyhave danner ramme om både fællesskab og økologisk produktion af fødevarer, der sælges på den lokale kro. Der bliver også arrangeret madlavningskurser, hvor de lokale råvarer bliver brugt.

Det lagde juryen vægt på 

Halkær Vandværk er stjerneeksemplet på, hvad det lokale fællesskab betyder. Imponerende med det lokale ejerskab og engagement, og hvordan man har vundet opbakning fra Aalborg Kommune. Samtidig er der fokus på både grundvandsbeskyttelse og forsyningssikkerhed og på at bringe alle kompetencer i spil. Et fint eksempel på både ambitioner og realisme. 

Danske Vandværkers nye pris skal bidrage til at fremhæve og synliggøre det ekstraordinære vandværksarbejde. Der var indstillet 11 vandværker til prisen og blandt dem valgte en jury to finalister.  

Juryen bestod af Kirsten Hede, projektdirektør hos Bestyrelsesforeningen og Lotte Bjerrum Friis-Holm, centerchef og ph.d. på Teknologisk Institut, Vand og Bioteknologi. Repræsentanter fra Danske Vandværker: Formand Ole Wiil, næstformand Søren Hvilshøj og direktør Susan Münster. 

Det er medlemmerne i Danske Vandværker, som har afgjort vinderen.  

Sådan så det ud, da Halkær Vandværk modtog Årets Vandværkspris 2022: 

Udgivet 22. mar. 2022