Gå til indhold

Seks vestjyske vandværker sammenlægges 

Stigende arbejdsbyrde og krav til driften er nogle af faktorerne bag sammenlægningen af seks vestjyske vandværker. Fremover bliver det Ølgod Vandværk, der skal varetage forsyningen.  

Der er fart på sammenlægningerne i det vestjyske. Hele fem vandværker har uafhængigt af hinanden kontaktet Ølgod Vandværk for at blive sammenlagt. Der er tale om tre små distributionsvandværker og to selvstændige vandværker. 

”De tre distributionsvandværker har hver 10-15 forbrugere, som vi har leveret vand til siden midten af 1980’erne. Som distributionsvandværk er man et vandværk, der ikke selv har produktion, men man driver selv sit ledningsnet og afregner selv med forbrugerne. De har deres egen bestyrelse, deres egen økonomi, men de køber vandet af Ølgod Vandværk. De er blevet lagt ind under Ølgod Vandværk gennem de sidste fire år, og vi har nu overtaget ledningsnettet”, fortæller Henrik Jessen, der er driftsleder på Ølgod Vandværk.  

Distributionsvandværkerne Hjedding Vandværk, Grønfeldt Vandværker og Agersnap Vandværk hører derfor nu under Ølgod Vandværk.  

Siden er det blevet besluttet, at Lindbjerg Vandværk og Tistrup Vandværk også skal sammenlægges med Ølgod Vandværk. 

”Vi har fra begge de selvstændige vandværker kunnet mærke, at det var vigtigt for dem at finde en måde at professionalisere vandforsyningen og samtidig holde det på forbrugerejede hænder”, fortæller Henrik Jessen.  

Henrik Jessen foran Ølgod Vandværk.

Nyt vandværk i Ølgod skal stå for driften 

”Da vi byggede det nye vandværk i 2019, skulle vi forholde os til den vandmængde vi skal levere i fremtiden – og på det tidspunkt vidste vi godt, at vi skulle overtage distributionsvandværkerne og Lindbjerg Vandværk, så det er selvfølgelig tænkt ind, og så har vi også planlagt efter en ekstra kapacitet, så vi også kan håndtere andre sammenlægninger, der kunne komme”, lyder det fra Henrik Jessen. 

Den ekstra kapacitet blev hurtigt nyttig, for i sommeren 2021 blev Henrik Jessen kontaktet af Tistrup Vandværk, der havde svært ved at leve op til den stigende arbejdsbyrde, som er forbundet med vandværksdrift i dag, og vandværket ville derfor gerne sammenlægges med Ølgod Vandværk. 

”De kommer med 778 forbrugere, et vandsalg på 215.000 kubikmeter og eget produktionsanlæg, der skal fortsætte. Det er selvfølgelig en noget større opgave at overtage et vandværk af den størrelse,” fortæller driftslederen og fortsætter:  

”På den måde var timingen ikke specielt god, fordi sammenlægningen af Tistrup Vandværk desværre først kom på tale efter vi havde bygget nyt vandværk. Vi havde derfor ikke mulighed for at indtænke, at vi skulle have merkapacitet nok til også at kunne forsyne Tistrup, der ligger 10 km fra Ølgod”. 

Henrik Jessen og hans kollegaer har undersøgt muligheden for at udbygge det nye vandværk, men i første omgang bliver det ikke aktuelt. I stedet kører de videre med produktionsanlægget i Tistrup og etablerer en ny boring der for at fremtidssikre vandforsyningen.  

Henrik Jessen viser rundt på det nye Ølgod Vandværk.

Behov for at professionalisere vandværksdriften 

Fælles for de fem vandværker, der har opsøgt Ølgod Vandværk, er, at de alle havde svært ved at leve op til de stigende krav, som er forbundet med vandværksdrift i dag.  

Der var med andre ord et behov for at professionalisere vandværksdriften. Både i bestyrelseslokalet, men også i det daglige.  

”Lindbjerg Vandværk kom for eksempel med et produktionsapparat, der var helt nedslidt. De havde ikke pesticidproblemer, men de havde en bestyrelse, som ikke længere kunne varetage vandværksdriften. De havde næsten ingen dokumentation på ledningsnettet, og derfor havde vi i forbindelse med sammenlægningen en stor opgave med at finde ud af, hvilken stand ledningsnettet var i. Vi har forsøgt at danne os et overblik over deres ledningsnet og fået det digitaliseret”, fortæller Henrik Jessen.  

Det er alt sammen en del af at professionalisere driften og højne forsyningssikkerheden. Særligt i det daglige vil sammenlægningen kunne mærkes, mener driftslederen.  

”I min optik er det de praktiske ting i hverdagen, som giver forsyningssikkerhed. Det, at man følger op på vandværksdriften. Tjekke om filterne kører, som de skal, eller om der er et for højt indhold af jern i vandet. Det er sådan nogle ting i driften, der nu er bedre kontrol med. Hos et af vandværkerne, der nu hører under os, var der 10-15 millimeter jernbelægning i hele rørsystemet, fordi det ikke var vedligeholdt. Det er sådan nogle ting vi kan holde bedre øje med, fordi vi har den tekniske viden og de administrative ressourcer”, fortæller Henrik Jessen.  

Udover det kan forbrugerne se frem til at få digitale målere, der holder øje med lækager hos forbrugerne, og at de bliver tilkoblet Ølgod Vandværks SMS-service.  

”Det handler om at levere kundeservice. Før i tiden har det ikke være unormalt at lukke for vandet uden varsel, når der var udfordringer på ledningsnettet. Forbrugerne kunne derfor være uden vand i perioder – uden at få besked om det. Hos os sender vi altid SMS-beskeder ud i god tid, hvis vi skal arbejde på ledningsnettet”, siger Henrik Jessen.  

Men det kommer med sin pris at blive sammenlagt med et vandværk, der er mere professionaliseret.  

”Der er nogle omkostninger forbundet med at overtage et vandværk, der ikke er i den bedste stand. Det kan også være vanskeligt at vurdere den reelle stand af vandværket, hvis der for eksempel ikke er et overblik over ledningsnettet. Vi prøver at ligestille nye og eksisterende forbrugere, og derfor vil der for de nye forbrugere være en ekstra omkostning de næste år, som er individuel fra vandværk til vandværk. Vi har værdisat hvert selskab og sammenligner med den værdi, som forbrugerne ejer ved Ølgod Vandværk, for at kunne ligestille økonomierne”, forklarer Henrik Jessen. 

Samarbejde mellem vandværket og varmeværket  

En af Ølgod Vandværks helt store styrker er, at de har etableret et samarbejde med byens fjernvarme under navnet Ølgod Tekniske Værker.  

”Alt personale er ansat i fjernvarmeselskabet. Vi driver og vedligeholder selv ledningssystemet – både på vandværket og varmeværket. Vi er ansat hos fjernvarmeselskabet, men når vi er på vagt, holder vi både øje med vandværket og varmeværket. Personalet skal derfor også lære vandværksdriften lokalt, når vi overtager et nyt vandværk. Derfor er det vigtigt for os at få digitaliseret ledningsnettet, så de oplysninger er let tilgængelige for alle”, lyder det fra Henrik Jessen.   

Udgivet 08. feb. 2023