Gå til indhold

Nye samarbejder giver værdifuld indsigt

Landsformand Jan Andersens leder i vandposten, juni 2024

Allerede i løbet af årets første fem måneder har vi i Danske Vandværker opsøgt eller er blevet inviteret til flere forskellige samarbejder med nye organisationer og virksomheder om nye og velkendte emner.

Uanset om samarbejdet sker over en kortere eller en længere periode, giver det værdi. Når vi betræder nye stier på nye områder, kender vi ikke altid resultatet – men afsættet ser meget lovende ud, og vi lærer og får værdi ud af det uanset, om det viser sig, at stien er en blind vej.

I dag står Danske Vandværker et rigtig godt sted. Med afsæt i strategiske indsatser begynder vi nu at høste nogle gevinster fra arbejdet med foreningens omdømme. Vi er langt mere synlige i mediebilledet, tilliden fra samarbejdspartnere er langt større, og respekten om det, vi gør og kan, er vokset. Vi oplever, at politikere, journalister, organisationer og forbrugere er blevet meget mere bevidste om det.

Gevinsterne er blandt andet kommet, fordi vi både tænker i forandring og nye samarbejder, men også formår at sikre en stabilitet i de services, som alle medlemmer får glæde af for deres kontingent.

Lad mig nævne et par af de seneste succeser. Med afsæt i en rekrutteringsmæssig strategisk indsats ser vi i dag flere kvinder i både vandværkers og regioners bestyrelser. Vi ser også, at gennemsnits alderen falder, og det skyldes blandt andet, at veteranerne i bestyrelsesarbejdet indser, at det giver mening, at de lidt yngre kræfter kan komme til. Vi er ikke i mål, men vi er på vej, og det er godt.

I februar tog vi første spadestik til et netværk for kvindelige bestyrelsesmed lemmer og ansatte i vandværkerne samt kvinder i det omgivende samfund med tråde ind i vandsektoren. Cirka 20 kvinder mødte op og fem kvinder arbejder nu med at udfolde konceptet.

I april og under stor mediebevågenhed og medlemsinteresse kulminerede et helt nyt samarbejde med kulturverdenen på Østre Gasværk Teater i København. Ejerskab til vores vand, rekruttering og generationsskifte var temaet for en fyraftenkonference, inden vi så musicalen Urinetown. Musicalen skildrer et fremtids samfund, hvor vandmangel har fået kom mercielle kræfter til at kræve en ublu pris for et toiletbesøg med en social ulighed i kølvandet. Arrangementet på de skrå brædder var en stor mulighed for os til at få helt nye grupperinger i det danske samfund i tale.

I maj har vi sammen med en ny samarbejdspartner – Brintbranchen – sat vand til den grønne omstilling til debat ved en storstilet konference på Christiansborg. Energi til den grønne omstilling via Power-to-X-teknologi er et nyt tema for os – men det er helt nødvendigt, at beskæftige os med det for teknologien kræver rigtig meget vand. Igen har vi rakt ud til en helt ny målgruppe, og vi kan se, at der er gensidige gevinster at hente ved at dyrke dialog og styrke kendskabet til hinanden.

Og lad mig slutte af med at nævne det forestående Folkemøde på Bornholm. Igen i år planlægger vi en række events i vores eget telt – Drikkevandsteltet. Her inviterer vi både nye og velkendte samarbejdspartnere med ind, ligesom vi tager nye temaer op og afprøver nye og publikumsinvolverende formater.

Der er vist ikke så mange, der er i tvivl om, at jeg hylder en åben og ærlig dialog. Via dialog lærer vi af hinanden, vi lærer også at respektere hinandens syns punkter især når vi ikke er enige. Derfor glæder jeg mig altid til foreningens messer, for hver gang får jeg en helt unik mulighed for at tale med rigtig mange af jer.

Lad os sammen holde liv i den tradition vi har opbygget med et dialogforum på vores stand i messehallen. Der er også mange andre rigtig gode anledninger til dialog blandt andet på de regionale generalforsamlinger, på vandrådsmøder, og hvor vi ellers mødes i foreningens regi.

Det er en win-win-situation, at vi er åbne overfor at opsøge dialog med nye målgrupper i andre sammenhænge, end vi plejer, samtidig med at vi værner om den dialog, vi har med hinanden.

En opfordring fra mig her til slut: Skulle du have en udfordring eller et synspunkt, du er ved at brænde inde med, så inviter mig til en kop kaffe og en snak – jeg kommer gerne forbi og forskningen viser, at kaffe kan gøre underværker!

Udgivet 30. maj. 2024