Gå til indhold

Revision af Kodeks er skudt i gang

Godt bestyrelsesarbejde har betydning for både forsyningssikkerhed og fremtid for vand- og varmeforsyning. Tilbage i 2018 lancerede Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, som er et redskab udviklet specielt til bestyrelserne i de forbrugerejede selskaber. Det var fra begyndelsen intentionen at opdatere kodekset efter tre år. En corona-pandemi kom lidt i vejen, men nu har de to foreninger taget fat i opgaven.

En undersøgelse blandt Danske Vandværkers medlemmer viste i 2019, at ca. 19% havde arbejdet med kodekset. Heraf svarede ca. 95%, at de ville fortsætte med at benytte kodekset som redskab til det gode bestyrelsesarbejde. Flere svarede desuden, at de havde svært ved at se, hvordan de kunne bruge kodekset aktivt.

Derfor er fokus for revisionen også at gøre kodekset mere anvendeligt for bestyrelserne – blandt andet understøttet af eksempler og værktøjer, så det bliver nemt at gå til, hvis man eksempelvis ønsker at arbejde med bestyrelsens kompetencer eller rekruttering.

Samfundsudvikling kalder på fornyelse

Siden 2018 er der desuden sket en udvikling i samfundet, som har betydning for, hvordan man løser og går til opgaven som bestyrelse i et forbrugerejet selskab. Der er i dag for eksempel større fokus på cyber- og it-sikkerhed, beredskab, risikostyring, diversitet og bæredygtighed end tidligere. Det er derfor emner, som i højere grad vil blive indarbejdet i kodekset.

Til at sikre at revisionen rammer målgruppen, er der udover deltagere fra de to brancheforeningers sekretariat også nedsat en referencegruppe med en bred repræsentation fra forsyningsbranchen og andre organisationer. Gruppen har holdt sit første møde, hvor nye formuleringer af anbefalinger blev drøftet. Nu er skriveprocessen i gang, og gruppen skal på sigt også drøfte, om der er behov for et nyt navn til kodekset, som appellerer mere til de forbrugerejede selskaber.

Det nye kodeks forventes færdig til foråret. Inden da vil der være en høringsfase for medlemmerne af Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme.

Læs det nuværende kodeks og find værktøjer til jeres bestyrelsesarbejde via knappen nedenfor.

Udgivet 25. nov. 2022