Gå til indhold

Nyt ledningsnet fik forbrugerne op af stolen


Bølgerne gik højt, da bestyrelsen i Gundsømagle Vandværk satte udskiftning af ledningsnettet på dagsordenen.

Gundsømagle Vandværk udskifter over de kommende syv-otte år det meste af ledningsnettet for at fremtidssikre vandforsyningen. På en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2023 stemte et flertal for en løsning, der koster forbrugerne omkring 5.000 kroner ekstra på vandregningen årligt.


Beslutningen har været længe undervejs. Og processen har ikke været uden bump på vejen. For hvor forbrugerejerskabet til drikkevandet ofte lever et lidt stille liv i folks bevidsthed, så er det helt anderledes, når der skal laves investeringer, som koster penge her-og-nu.

“I bestyrelsen tager vi vores ansvar meget alvorligt. Vi skal passe på vandværket og levere vand til forbrugerne. Vi er et robust vandværk, der slås for at sikre det rene grundvand. I bestyrelsen har vi hverken magt eller agt til at trykke noget ned over folks hoveder. Derimod har vi agt og pligt til at informere om vandværkets situation til forbrugerne”, siger Gert Salbæk, der er formand for Gundsømagle Vandværk.

Derfor inviterede bestyrelsen til tre informationsmøder, før forbrugerne på en ekstraordinær generalforsamling skulle tage stilling til finansieringen af vandværkets nye ledningsnet.

Nu går den ikke længere

Gert Salbæk har siddet i vandværkets bestyrelse siden 1984. Han fortæller, at ledningsnettet er startet op for mange år siden, og nu for alvor har udtjent sin værnepligt.

Står I over for større investeringer?

Hent værktøjet, der giver jer en færdig, langsigtet renoveringsplan for ledningsnettet.

Hent værktøjet her

“Når vi graver og reparerer, kan vi se, at vores udstyr har det slemt. Derudover har både hovedhaner og stophaner gjort deres arbejde, for mange steder lukker de ikke tæt mere. Derfor var det nået dertil, hvor vi som bestyrelse blev nødt til at sige: Nu går den ikke længere. Vi er nødt til at se på en renovering og finde ud af, hvad der skal til”.

Bestyrelsen startede derfor med at finde løsningsmodeller og indhente tilbud sidste år.

“Når vi alligevel har hullerne gravet op for at skifte bare én ting, er det spild af penge, hvis vi ikke skifter det hele. På den måde kan vi få opgraderet vores ledningsnet til at holde i rigtig mange år. Samtidig vil vi gerne have målerbrønde alle steder, så vi fremover kan overvåge alle jordledninger”, siger Gert Salbæk.

Forkert brug af penge

Bestyrelsen gik ind i dialogen ud fra en erkendelse af, at ledningsnettet var så medtaget, at lappeløsninger ikke længere kunne forsvares. Men den præmis var langt fra alle forbrugere enige i.

“Der var mange spørgsmål til, hvorfor vi ikke bare fortsatte med at reparere. Men det ville være en stigende udgift, som ville blive alt for dyr. På sigt ville det være en forkert brug af penge. Men det var en pointe, som der helt klart var brug for, at vi foldede ud på informationsmøderne”, siger Gert Salbæk.

Der dukkede omkring 200 forbrugere op på hvert af de tre informationsmøder, som mere end fyldte det lokale forsamlingshus. Og fra gang til gang blev bestyrelsen også klogere på, hvordan møderne skulle styres, så de fik svaret på alle spørgsmålene.

“Vi startede op med åbenhed og ærlighed og tro på, at det ville gå godt. Men det første møde var meget dramatisk, og det var svært at styre alle spørgsmålene. På det næste møde fik vi sat en kontekst på og sikret, at man jo gerne måtte stille alle de spørgsmål, man havde. Hvis man havde flere spørgsmål, skulle de bare
repeteres, så vi fik mulighed for at svare enkeltvis på spørgsmålene”, siger Gert Salbæk og fortsætter:

“Bølgerne gik meget højt. Men sådan er det, når det var en udgift, som forbrugerne oplevede, at vi fra bestyrelsen kom bragende med. Der var jo folk, som sagde: Jamen det har vi jo overhovedet ikke råd til”.

Nødvendig beslutning

Gundsømagle Vandværk har 1.170 forbrugere, og der kommer flere til, når der i løbet af de næste år bliver bygget 125 nye boliger i området.

På den ekstraordinære generalforsamling i efteråret 2023 skulle forbrugerne godkende betalingsmåden: Enten som egenbetaling, som banklån eller som et banklån, der skulle omlægges til kommunegaranti over tid. Bestyrelsen anbefalede egenbetaling. Der dukkede 392 stemmeberettigede op. Her stemte 280 for bestyrelsens foretrukne forslag, mens de to andre finansieringsløsninger fik henholdsvis 17 og to stemmer.

93 af de fremmødte stemmeberettigede undlod at stemme for nogen af de tre forslag – muligvis fordi de stadig var uenige i præmissen om, at det var nødvendigt med en total udskiftning af ledningsnettet. Bestyrelsen regner med, at det nye ledningsnet vil fremtidssikre vandforsyningen i de næste 80-90 år:

”Jeg er meget glad for, at vi nu har en køreplan for, hvordan vi får udskiftet ledningerne. Det var en helt nødvendig beslutning, der skulle tages, så vi sikrer drikkevandet mange år ud i fremtiden”, siger Gert Salbæk.

Gundsømagle er inddelt i forskellige ledningssektioner, som efter tur bliver udskiftet. De ældste ledninger bliver skiftet først, og det arbejde begynder allerede i år.

“Fordi vi nu har en plan for en løbende udskiftning, kan det også være, at det bliver billigere end de 5.000 kroner ekstra om året, som forbrugerne nu har sagt ja til at betale. Vi tager prisen op hvert år på
generalforsamlingen, så vi har mulighed for at justere indbetalingen, hvis det bliver muligt”, siger Gert Salbæk.


Artiklen er bragt i Vandposten, marts 2024. Efterfølgende er Gert Salbæk ikke længere formand i vandværket.

Kommende arrangementer

Udgivet 15. maj. 2024