Gå til indhold

Næsby og Tarup Vandværk bliver til Din Vandforsyning  

Da Tarup Vandværk mistede deres driftsansvarlige startede et længerevarende samarbejde med Næsby Vandværk, og det var med til at modne idéen om en sammenlægning. Nu er Næsby og Tarup Vandværk blevet til Din Vandforsyning Næsby-Tarup. 

Næsby og Tarup Vandværk har altid haft et godt samarbejde, hvor de har hjulpet hinanden, når de kunne. De har også før drøftet idéen om en sammenlægning, men det er altid blevet ved snakken.

”Det ændrede sig, da Tarup Vandværk mistede deres driftsansvarlige. Imens de gik og overvejede, hvordan de skulle komme videre, tilbød vi fra Næsby Vandværk, at vores driftsansvarlige, Henning Jensen, kunne hjælpe dem med driften i Tarup. Det stod på i et års tid – og i den forbindelse blev snakken om en sammenlægning langsomt moden”, forklarer Richard Andersen, der er formand for det nye Din Vandforsyning Næsby-Tarup.  

For Richard Andersen er der ingen tvivl om, at vandværkernes historik for samarbejde har gjort sammenlægningen mere ligetil.  

”Samarbejde er for os kommet før sammenlægning. Det er en vigtig disciplin, hvis vi vil bevare den decentrale vandforsyning. Uanset om det er om driften eller administrationen. Det behøver ikke være for at arbejde hen imod en sammenlægning. Det har det ikke været for os, men da en sammenlægning kom på tale, var forarbejdet lavet på en naturlig måde, fordi vi havde haft så godt et samarbejde”, forklarer Richard Andersen. 

Henning Jensen, der var driftsansvarlig på Næsby Vandværk, og nu er det på det nye Din Vandforsyning Næsby-Tarup, mener også, at der er nogle driftsmæssige fordele ved de mange års samarbejde.  

”Gennem vores samarbejde har vi fået to forsyninger, der ligner hinanden rigtig meget. Begge vandværker fik eksempelvis nyt SRO-anlæg i 2020, hvor vi heldigvis fik samme leverandør på grund af vores samarbejde. Det har gjort sammenlægningen meget nemmere, fordi vi ikke har skulle udskifte systemer eller bruge flere forskellige”, fortæller Henning Jensen.

Guide: Kom godt i gang med sammenlægningen

    

Alle skal kunne se sig selv i det nye  

Trods det gode samarbejde, er det alligevel ikke helt lige til, når to bliver til én.  

”Der er mange følelser involveret i en sammenlægning. Derfor har det også været en langsommelig proces, der har varet i godt og vel halvandet år, fordi vi i fællesskab har skulle bearbejde nogle holdninger og meninger om sammenlægningen. Vi har været meget opmærksomme på ikke at trække noget ned over hovedet på nogen som helst, så derfor har vi også taget det i det nødvendige tempo”, siger Richard Andersen og fortsætter: 

”Næsby Vandværk er helt naturligt det fortsættende vandværk, men det er vigtigt for begge parter at kunne se sig selv i sammenlægningen. Derfor endte vi også med at ændre navnet til Din Vandforsyning Næsby-Tarup, så det er en fælles start og ikke et vandværk, der er blevet opslugt af et andet”.  

Elefanten i rummet er naturligvis, at der ikke er en plads til alle bestyrelsesmedlemmer, når to vandværker bliver til ét.  

”Vi havde hver en bestyrelse på fem personer, men en bestyrelse på ti ville blive lige i overkanten. Derfor blev vi enige om en overgangsperiode, hvor Næsby udpegede fire og Tarup udpegede tre, så der i Din Vandforsyning Næsby-Tarup er syv bestyrelsesmedlemmer. Aftalen er så, at den bestyrelse sidder frem til den ordinære generalforsamling i 2025, hvor bestyrelsen så reduceres til fem personer. Det gjorde vi for at sikre, at alle er repræsenteret, og at vi sammen kan arbejde hen imod at blive vi i stedet for dem og os”, forklarer Richard Andersen. 

Står stærkere sammen 

En sammenlægning er en stor beslutning, opgave og forandring. Men det kan også blive en nødvendighed, hvis driften skal professionaliseres og forsyningssikkerheden højnes.  

”Vi har længe følt, at vi havde en sårbarhedssituation, fordi vi kun havde en mand i driften. Det er bare sårbart, når ansvaret for den tekniske drift hviler alene på en enkelt medarbejder. Derfor føler vi også, at vi står stærkere nu”, siger Richard Andersen.  

Henning Jensen selv, der er driftsansvarlig hos Din Vandforsyning Næsby-Tarup, er enig i de står stærkere.  

”Førhen var der en driftsansvarlig og en administrativ medarbejder på hvert vandværk. Nu er vi tre i driften – og én i administrationen. Det giver os nogle helt andre forudsætninger for at kunne løse de fremtidige udfordringer, som kan forventes i vandsektoren. Og så er det bare en god idé at håndtere sårbarheder, inden de bliver til reelle problemer. For forbrugerne giver det også et øget serviceniveau. Sammenlægningen har nogle udgifter, men også nogle stordriftsfordele, som betyder, at vandprisen forbliver den samme”, lyder det fra Henning Jensen.  

Forbrugerne har taget godt imod nyheden 

Forbrugerne fra Næsby og Tarup blev præsenteret for sammenlægningen til en generalforsamling, hvor opbakningen var tydelig.  

”Vi arrangerede det sådan, at vi kunne holde de ekstraordinære generalforsamlinger det samme sted. Det gjorde vi, fordi vi gerne ville indlede med et fælles oplæg, så andelshaverne fra Næsby og Tarup kunne få den samme information om sammenlægningen på samme tid. Bagefter gik parterne hver til sit, og kunne til deres egen generalforsamling beslutte om de ville sammenlægningen eller ej. Der var heldigvis stor opbakning til projektet”, fortæller Richard Andersen. 

Udover at højne forsyningssikkerheden var det blandt bestyrelsesmedlemmer og forbrugere særligt vigtigt at bevare forbrugerejet.   

 ”Vi har selvfølgelig fået spørgsmålet om, hvorfor vi ikke bare blev en del af det kommunale vandværk, men der kommer nogle følelser i spil, for der er en vis stolthed over at drive eget vandværk og at være medejer af noget så vigtigt som vores drikkevand. Det betyder noget for både os og forbrugerne”, siger Richard Andersen.  

Udgivet 06. nov. 2023