Gå til indhold

Forskellighed i bestyrelsen er en styrke 

Lige børn leger bedst, men det er ikke altid en fordel at ligne hinanden. I bestyrelsesarbejdet kan det være en rigtig god idé med en mangfoldig bestyrelse, fordi man bedre kan udfordre og supplere hinanden, hvis man er forskellige. Men rekrutteringen kan volde problemer og det fik Gelsted Vandværk til at gå nye veje.  

Hos Gelsted Vandværk har de gode erfaringer med forskellighed i bestyrelsen.  

”Vi kommer med vidt forskellige kompetencer. Derfor har vi også en meget klar arbejdsfordeling, og der er mulighed for at fokusere på de ting, som man selv synes er spændende. Jeg har for eksempel ikke den store interesse i det tekniske på vandværket. For mig er det organisatoriske og ledelsesmæssige mere interessant. Men så har vi heldigvis også et bestyrelsesmedlem, som ved sindssygt meget om ledninger, entreprenørarbejde og alle de her ting. Det interesserer ham og derfor giver det mening, at han er engageret i det”, siger Neel Ploug Olsen, der er formand på Gelsted Vandværk.  

Plads til forskellighederne 

”Den klare arbejdsfordeling giver en ro i vores arbejde. Vi er meget bevidste om, at vi hver især bidrager med noget forskelligt. Man bliver hørt på baggrund af sine kompetencer, og derfor synes jeg også, at vi er gode til at give hinanden plads. Vi ved at alle i bestyrelsen har sat sig rigtig godt ind i de emner, som de har ansvaret for”, fortæller Neel Ploug Olsen.  

Forskellighederne er en fordel. Men det er selvfølgelig ikke altid en dans på roser, pointerer formanden.  

”Vi ser tingene med forskellige briller, og det kan godt give nogle gnidninger. Som formand er det vigtigt for mig, at vi har ro på og giver hinanden plads. Særligt når vi er uenige. Vi er nødt til at tale om uenighederne og være grundige, inden vi går videre. Ellers vil det påvirke næste emne, og så sidder folk bare med armene over kors”, siger Neel Ploug Olsen og fortsætter. 

”Det tror jeg egentlig er en generel ting i alle former for samarbejde, men vi er nok bare særligt opmærksomme på det, fordi vi har så meget fokus på forskellighed i bestyrelsen”, siger hun.  

Det kræver bedre organisering 

Med den klare arbejdsfordeling er det også ekstra vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne er gode til at inddrage hinanden.  

”Vi bruger BetterBoards til at styre dokumenter og indkalde til møder. På den måde har alle adgang til alting, og der er ikke noget, som kun er på min lokale harddisk. Det er nødvendigt for at undgå silotænkning, hvor vi slet ikke inddrager hinanden og bringer hinandens kompetencer i spil”, siger Neel Ploug Olsen.  

Rekruttering kan være svært 

Men hvordan tager man første skridt mod større forskellighed i bestyrelsen? Det kan i sig selv godt være en udfordring at finde en afløser, når der er en ledig stol i bestyrelseslokalet.  

Den opgave bliver kun større, hvis man også har en ambition om at indtænke forskellighed ind i rekrutteringen.  

”Det er en god idé at starte med at beskrive bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. Når man kender bestyrelsens styrker og svagheder, bliver det nemmere at arbejde målrettet med rekrutteringen. Da vi senest manglede et nyt bestyrelsesmedlem, kiggede vi på hinanden og blev enige om, at vi manglede en, der var helt grøn. En der ikke vidste noget om vandværksdrift og som kunne give os forbrugernes perspektiv. En som kunne holde os i ørerne og se tingene lidt udefra. De tekniske, økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer havde vi, men vi savnede en, der kunne se på det hele med friske øjne”, fortæller Neel Ploug Olsen.  

”Når man arbejder målrettet med rekrutteringen, indsnævrer det mulighederne, men omvendt vil det for udefra stående også være nemmere at se sig selv i bestyrelsen, fordi vedkommende allerede fra starten kan se, hvilke kompetencer vi efterspørger”, fortæller hun.  

Tog nyt værktøj i brug 

På Gelsted Vandværk var det en Facebook kampagne, der gav pote, da de søgte et nyt bestyrelsesmedlem. 

”Normalt reklamerer vi på hjemmesiden og med et opslag i ugeavisen, men denne gang supplerede vi med et opslag i byens Facebook-gruppe. Vi ville gerne nå ud til flere end de sædvanlige 10, der kommer til vores generalforsamlinger, og der er byens Facebook-gruppe en god måde at nå en større målgruppe. Vores Facebook-opslag gjorde faktisk, at vi var 32 til næste generalforsamling og allerede inden generalforsamlingen havde vi fået kontakt med Inge, der gerne ville stille op til bestyrelsen”, fortæller Neel Ploug Olsen begejstret. 

Udgivet 08. mar. 2023