Gå til indhold

I Ejby er spørgsmål og gode diskussioner meget velkomne 

Den mangfoldige bestyrelse for Ejby Vandværk på Sjælland har livlige diskussioner og inddrager andelshaverne aktivt i vandværkets fremtid.

Formanden for Ejby Vandværk har siden sommeren 2022 heddet Sita Kotnis. Hun har været medlem af bestyrelsen siden 2018 og gik i den første periode lidt stille med dørene:  

”Jeg var muligvis den første kvinde nogensinde, der havde sat sine ben i den bestyrelse. Og da jeg så endda begyndte at komme med idéer og stille spørgsmål, oplevede jeg ikke, at det var lige velkomment hos alle”, fortæller Sita Kotnis.      

Sita Kotnis er ikke det eneste nye ansigt i bestyrelsen, som spænder bredt i både alder, køn og baggrund. Efter en tumultarisk periode både op til og lige efter generalforsamlingen sidste år, var det en helt ny bestyrelse, som kunne konstituere sig. Og lidt særligt for en vandværksbestyrelse er det, at både formand, næstformand og kasserer i Ejby Vandværk nu er kvinder.   

Trevler alt op 

Sita Kotnis er ikke i tvivl om, at fokus har ændret sig markant. Hun peger på den brede sammensætning som en af årsagerne til, at de gode diskussioner og forskellige perspektiver har fået plads. 

”Vi snakker sammen på en helt anden måde og trevler alting alt op. Før var møderne noget, hvor der blev givet informationer og så: Færdig, bum, så spiser vi højt belagt smørrebrød og går hjem. Nu er spørgsmål meget velkomne, og vi tager aktivt stilling til, hvad vi skal, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi bedst muligt får andelshaverne involveret,” fortæller Sita Kotnis.  

For Sita Kotnis var det både vand i sig selv og vandværket som nærdemokratisk arena, der fik hende engageret i vandværkets bestyrelse. Interessen for drikkevand blev vakt i studietiden, hvor Sita Kotnis skrev speciale om vandforsyning med fokus på folks forestillinger og følelser. Og samtidig er hun specialiseret i at arbejde med involvering af borgere i politiske beslutningsprocesser.  

Sita Kotnis flyttede for otte år siden til en gård ved Ejby på Sjælland, hvor hun bor sammen med sin kæreste. Hun har været medlem af bestyrelsen for Ejby Vandværk siden 2018 og formand siden 2022.

Et stille liv 

Derfor var der ikke nogen tvivl om, at Sita Kotnis ville møde op, da hun modtog indkaldelsen til generalforsamling for Ejby Vandværk kort efter, hun var flyttet til området. Men generalforsamlingen var langt fra et tilløbsstykke.  

”Vandværket levede sit eget stille liv. Jeg oplevede, at de fleste andelshavere ikke rigtig var klar over, at deres vand kom fra et andelsselskab, eller at de som medejere både havde rettigheder og forpligtigelser i forhold til det. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi som bestyrelse kender andelshaverne og omvendt,” understreger Sita Kotnis.  

Tidligere havde bestyrelsen entydigt fokus på vandværkets pligt til at levere rent vand til forbrugerne. Og selv om Sita Kotnis er enig i, at det er kerneopgaven, begyndte hun at presse på for at løfte ambitionerne.  

Et særligt fokus er, at bestyrelsen skal række ud og gå i dialog med andelshaverne. Sita Kotnis fortæller, at andelshaverne nu er begyndt at engagere sig i vandværket. 

”Jeg oplever, at forholdet til dem er vendt fuldstændig på hovedet. Jeg får personlige beskeder på vores Facebook-side, hvor folk takker mig for den information, vi lægger op. Det giver mig tro på, at vi kan arbejde åbent og inddrage andelshaverne i de vigtige diskussioner,” siger hun. 

Nye tider 

Den nye bestyrelse er i gang med at planlægge sit strategiske arbejde. Andelshaverne skal være en del af processen, så der kan komme ideer til og debat om, hvilke fokusområder der skal være i den endelige strategi.  

Sita Kotnis oplever, at den seneste tids fokus på blandt andet PFAS og arealbeskyttelse af drikkevandsområder er med til at skubbe drikkevand højere op i forbrugernes bevidsthed. Og hun er ikke i tvivl om, at de dage, hvor et vandværk kunne leve et stille liv, er talte:  

”Der har været alt for lidt fokus på forsyningsområdet i forhold til de valg, vi har som andelshavere og forbrugere. Vand er den mest livsvigtige ressource, vi overhovedet har. Det er jo helt vildt, at folk indtil for nylig har været stort set ligeglade med, hvor det kommer fra. Sådan tror jeg ikke, at det bliver ved med at være nogen steder ret meget længere.”  

Udgivet 29. mar. 2023