Gå til indhold

Hvis det er kritisk for vores forbrugere, er det kritisk for os

Jan Andersen, landsformand. Leder i Vandposten, september 2023

Kursus: Er I parate, hvis uheldet er ude?

Godt og vel 60 procent af medlemsvandværkerne har ikke en beredskabsplan for it-sikkerhed, og cirka 76 procent har ikke
gennemført en beredskabsøvelse*.

Det viser en medlemsundersøgelse fra sidste år, og tallene kan godt give bekymrede panderynker. En beredskabsplan kan være nok så god og gennemarbejdet, men den er ikke meget værd, hvis den ikke er testet. Det er, når vi øver os, at vi får værdifuld erfaring og indsigt i, om beredskabsplanens forskellige tjeklister og action cards fungerer, og om der er noget, der kan gøres bedre.

Øv beredskabsplanen

En beredskabsøvelse kræver ikke en masse statister, teaterblod, eller at politi og redning rykker ud. Meget mindre kan give virkelig god læring og erfaring. Derfor opfordrer jeg til, at I på vandværket gennemfører beredskabsøvelser ved skrivebordet.

Man kan forestille sig forskellige scenarier, som man diskuterer i bestyrelsen.

Et eksempel kan være: Døren er brudt op, og der har været ubudne gæster inde på vandværket. Men er der sket forurening af rentvandstanken? En øvelse giver bud på om beredskabsplanen guider jer fremad til at kunne konstatere, at der er kontrol over situationen. Man kan også forestille sig, at vandværket er ude for et hackerangreb.

Det er slet ikke usandsynligt, for vi hører næsten dagligt om både store og små virksomheder, der desværre må bide skeer med it-kriminelle.

Her er spørgsmålet om beredskabsplanen giver bud på, hvordan bestyrelsen håndterer de opgaver, der følger med et hackerangreb.

Øv gennem et simuleret hackerangreb

Hvis man mangler inspiration til at forestille sig, hvad man kan blive udsat for under et hackerangreb, kan et kursus hos Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer klæde en på. Her bliver man udsat for et simuleret cyberangreb, der er inspireret af virkelige hændelser. Deltagerne bliver undervejs tvunget til at træffe svære og vigtige beslutninger, der kræves ved et virkeligt angreb.

Vi skal alle sammen øge vores fokus på beredskab

Det forhøjede trusselbillede og generelt rettidig omhu betyder, at vi i Danske Vandværker har øget vores fokus på beredskab

For eksempel er beredskab og it-sikkerhed indarbejdet i det ajourførte “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” med en opfordring til, at emnet løbende behandles på bestyrelsernes dagsorden. Vi har også udarbejdet og opdateret skabeloner til brug for risikostyring, it-sikkerhed og beredskab – værktøjer og skabeloner kan fås ved henvendelse til sekretariatet. I det kommende år kommer vi med flere beredskabsværktøjer, målrettet rådgivning
og kurser og webinarer. Det skal gøre vejen fra risikovurdering og trusselbilleder til et robust beredskab kortere og ligetil.

Samarbejde om beredskab gør det lettere

Der er mange trusler, der kan udfordre os på vandværkerne blandt andet det, der sker i Ukraine. Energisituationen i den kommende vinter, kan blive udfordret, og det kan medføre, at vi kommer til at
opleve brownout. Det skal vi fortsat være opmærksomme på.

Beredskab handler i høj grad også om vores evne til at stå sammen og hjælpe hinanden med de udfordringer, vi eventuelt kan komme ud for. Og her står vi stærkt – meget stærkt endda. Vi kender hinanden gennem vandrådsarbejdet, og via de mange aftaler om samarbejde om nødforsyning og nødgeneratorer. Det gør
mig så usigelig glad og stolt – for når vi kender hinanden, er det lettere at række ud til hinanden, når vi har brug for hjælp.

Derfor skal min opfordring lyde: Prioriter arbejdet med beredskabsplaner, deltag i vandrådsmøder og lær dine vandværksfæller at kende – og vær opmærksom på, om alt omkring dig er normalt.

Beredskabsarbejdet skal ses som en forsikring. Ja, det koster lidt at udarbejde en robust beredskabsplan og holde den opdateret, men pengene og tiden, der er brugt, er givet godt ud. Og så håber vi på, at vi aldrig får brug for beredskabsplanen.

*Beredskab ifm. forsynings- og energikrise, oktober 2022.

Udgivet 21. sep. 2023