Gå til indhold

PFAS

Hvad gør I, hvis I finder PFAS – perfluoralkylforbindelser – i drikkevandet? Find hjælp her, herunder også hjælp til information til jeres forbrugere og lokalpressen, hvis der ikke er PFAS i jeres vand.

Skærpede krav til indholdet af PFAS

 

Drikkevand må efter de nye krav, som blev indført juni 2021, ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

Alle almene vandværker skal per den 21. november 2022 have kontrolleret deres drikkevand for stoffer.

Vandværket har ikke fundet PFAS

I kan tage udgangspunkt i teksten i skabelonen, som kan hentes her til højre, når I informerer jeres forbrugere om, at der ikke er fundet PFAS i drikkevandet.

Det er en fordel at få informationen ud på så mange platforme som muligt: Jeres hjemmeside, på sociale medier og i den lokale presse. Måske har I også by-platform på sociale medier, som I kan bruge.

Hvad kan og bør I gøre, hvis I finder PFAS?

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS.

Stofferne er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og for at kunne ødelægge immunforsvaret.

Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

I bør straks bestille en omprøve hos laboratoriet, hvis der findes PFAS-stoffer i vandet. Kravværdierne for fire PFAS-stoffer – PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS – er som bekendt på 2 nanogram pr. liter.

Det er en meget lav grænseværdi, og der kan være stor usikkerhed om resultatet af analyserne. Derfor er det særligt vigtigt at følge op med en omprøve.

Lav en aftale med kommunen om, at I først melder ud til forbrugerne, efter I kender resultatet af omprøven.

Luk de boringer, der er værst ramt

Hvis det er muligt, kan I lukke de værst ramte boringer. På den måde kan vandkvaliteten ved afgang vandværk komme ned under kravværdien på 2 nanogram pr. liter.

I kan også vælge at ændre boringens tilstand til en monitoreringsboring. Hvis I ikke kan blande jer ud af problemet, skal I tale med kommunen om, hvad I skal gøre for at løse problemet.

Information til forbrugerne

Kommunen er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, når der bliver fundet PFAS-stoffer. Styrelsen vejleder blandt andet om, hvordan vandværket skal informere forbrugerne. Det er vigtigt, at I på vandværket hurtigt melder ud om fund af PFAS-stofferne – ligesom ved fund af andre uønskede stoffer i drikkevandet.

Brug jeres hjemmeside og send eventuelt en pressemeddelelse til det/de lokale medier.

Find inspiration til, hvordan du skriver en pressemeddelelse her

Mere viden om PFAS

Miljøstyrelsens viden om PFAS-forurening bliver delt med andre myndigheder i regi af en tværgående koordineringsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde links til nyheder, publikationer og fakta om PFAS-forurening. Du finder også en tjekliste for myndighedernes koordinering ved fund af PFAS.

Læs mere på Miljøstyrelsen hjemmeside:

Tjekliste til korrekt håndtering af PFOS-forurening

Bliv klogere på PFAS-forurening

Udgivet 26. okt. 2022