Gå til indhold

Oversigt over PFAS-fund i drikkevand

Alle almene vandværker i Danmark skulle senest 21. november 2022 kontrollere deres vand for fire PFAS-stoffer: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

Danske Vandværker har været i dialog med det ene vandværk i Lejre Kommune med fund over grænseværdien.

Status er, at vandværket nu modtager alt drikkevand gennem en nødforsyning fra nabovandværket, og at forbrugerne ikke skal være bekymret for at drikke vandet.

Overblikket er dannet 31. januar 2023, idet der ifølge loven kan gå op til 10 uger fra prøvetagningstidspunktet til resultaterne bliver frigivet til den fælles offentlige JUPITER-database.

Udtrækket fra JUPITER-databasen viser, at 1.744 vandværker i Danmark har analyseret vandet for et eller flere af de fire PFAS-stoffer: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS med værdier ned til en detektionsgrænse på minimum 2 nanogram per. liter.

Tabel og graf: Antallet af aktive almene vandværker i Danmark ud fra anlægs ID som har analyseret for et eller flere af de fire PFAS-stoffer: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS ned til gældende grænseværdi på 2 nanogram pr. Liter – Kilde: GEUS Jupiter (31-01-2023)


Ud fra vandværkernes unikke anlægs-ID, svarer det til, at ca. 88 procent af samtlige aktive almene vandværker (1.971 stk.) har fået udtaget en drikkevandsanalyse for et eller flere af de fire PFAS-stoffer.

Kun på ét ud af de 1.744 vandværker, er der aktuelle overskridelser af grænseværdien i drikkevandet – det svarer til 0,05 procent alle alle aktive almene vandværker.

Og der er aktuelle fund under grænseværdien på 98 vandværker, hvilket svarer til 5 procent af alle vandværker.

Tabel: Aktuelle antal af vandværker i Danmark med fund af PFAS over- og under grænseværdien i Drikkevandet – Kilde: GEUS Jupiter (31-01-2023)

Kort over hvor PFAS er fundet

Kort over hvor fundene af PFAS er. Klik på kortet og få det vist i fuld format.

Det er ikke muligt at tage højde for nødforsyninger i oversigten. Det vil sige, at de vandværker, der i dag modtager alt deres vand gennem en nødforsyning, ikke vil fremstå som overskredet, hvis de har analyseret det importerede ”rene” vand hos en forbruger.

Udgivet 10. feb. 2023