Gå til indhold

Se og opmål størrelsen på din BNBO

I databasen MIljøgis kan du se og opmåle din BNBO. Brug også vores værktøj til at beregne en vejledende erstatning for den konkrete BNBO.

MiljøGIS

Det primære formål med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand med pesticider i boringens nærområde

De gældende områder, der er udpeget til grundvandsbeskyttelse – BNBO, indsatsområder (kommunens indsatsplan)- kan du finde på Arealinformation og på MiljøGIS.

Du kan finde links til Arealinformation og MiljøGIS på Miljøstyrelsenes hjemmeside

Hvordan beregnes BNBO

Rundt om indvindingsboringer er der en såkaldt ”tragteffekt”. Den bevirker, at stoffer som for eksempel pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring, kan blive “suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen. Størrelse og form på BNBO beregnes individuelt for de enkelte boringer og kan have meget forskellig udstrækning og form.

Tragteffekt rundt om en drikkevandsboring
Tragteffekt rundt om en boring

Miljøstyrelsen beregner BNBO og udpeger årligt BNBO i en bekendtgørelse. Miljøstyrelsens procedure for beregning af BNBO tager udgangspunkt i indvindingens størrelse, en konkret viden om grundvandets strømningsretning, grundvandsmagasinets størrelse og hvor nemt vandet transporteres i jordlagene. 

Mål et BNBO-areal

I MiljøGIS kan du opmåle BNBO.

Vi har lavet en vejledning, som viser dig hvordan du trin for trin kan finde og opmåle størrelsen af et BNBO i MiljøGIS.

Udgivet 10. okt. 2022