Gå til indhold

Beredskab: Sådan kan I forholde jer på vandværket 

Sådan kan vandværkerne forholde sig i en ekstraordinær situation.

Myndighederne har meldt ud, at alle borgere skal kunne klare sig i tre døgn, hvis Danmark rammes af en krise på nationalt, regionalt, eller lokalt plan. 

De nye anbefalinger om styrket beredskab handler også om, at drikkevand er en kritisk ressource, som hver enkelt borger skal forholde sig til. 

Tre liter vand per person per dag

Myndighederne anbefaler, at alle har tre liter vand per person per døgn, og at vi kan sørge for os selv i tre dage. Den anbefalede mængde skal tilpasses særlige behov i den enkelte husstand, f.eks. i forhold til husdyr. 

Danske Vandværker minder om, at vand fra hanen er både billigere og bedre end flaskevand. Derfor opfordres forbrugerne til at tappe vand fra hanen for at være beredt. 

Kriseberedskab: Drikkevandsråd

Hvordan skal vandværkerne forholde sig i den ekstraordinære situation? 

 • Undersøg, om en nødgenerator kan tilsluttes til vandværket. 
 • Undersøg, hvor lang tid vandværket kan være i drift uden ekstern strømforsyning.  
 • Undersøg, om og hvordan vandværket fortsat kan drifte under en ekstraordinær hændelse. 
 • Tag stilling til, om der kan oprettes fysiske vandposter, hvor forbrugerne kan komme og hente vand, samt hvordan det skal/kan formidles (f.eks. når der ikke er strøm, så internettet heller ikke virker). 
 • Undersøg, hvor meget vand, der kan pumpes op, og/eller hvor stor beholderkapacitet vandværket har, samt om spildevandsforsyningerne kan håndtere vandet, som husstandene forbruger. 
 • Tag stilling til, om der er forbrugere, der skal prioriteres, hvis der ikke kan leveres nok vand. Informer forbrugerne om dette. 
 • Undersøg, hvilke muligheder der er, hvis situationen varer længere end tre dage. 

Information til forbrugerne

Det er vigtigt, at I informerer jeres forbrugerne om, hvordan de skal forholde sig, og hvad de kan forvente af vandværket i tilfælde af en ekstraordinær hændelse. 

Klargør og send informationen allerede nu. 

Hent skabelon til information til jeres forbrugere – se til højre på siden. 

 • Kan vandværket overhoved forsyne forbrugerne med vand, hvis der sker en ekstraordinær hændelse? 
 • Hvilke borgere I prioriterer, hvis vandværket evt. kun kan forsyne x-antal procent af forbrugerne?
 • Hvordan foregår kommunikationen under en ekstraordinær hændelse?  
 • Hvordan skal forbrugere forholde sig i forhold til, hvor meget vand, de må bruge under en ekstraordinær hændelse? For eksempel ingen vaskemaskiner eller bad. (Der kan eventuelt koordineres en udmelding sammen med spildevandsforsyningen). 
 • Hvor og hvordan kan forbrugeren henvende sig til vandværket under den ekstraordinære hændelse? 
 • Hvis situationen varer længere end tre dage – hvad så?  

Erhvervskunder 

Vandværket har ikke forsyningspligt overfor større erhvervskunder. 

Erhvervskunder er således selv ansvarlige for at sikre deres forsyning i en krisesituation.

Meddel derfor vandværkets erhvervskunder, at de selv er ansvarlige for at sikre et tilstrækkeligt lager i form af tankkapacitet til minimum tre dages forbrug.  

OBS: Opsig eventuelle individuelle aftaler, som I har med erhvervskunder. 

Erstatning 

Forbrugerne har ikke krav på erstatning i forbindelse med svigtende levering på grund af mangler ved anlægget mv.

Læs mere i regulativet

Få rådgivning i sekretariatet

I sommerferieperiode kan i kontakt:
Kenneth Lykke Karlsen i uge 26,27, 31 og 32.

Uge 29 holder sekretariatet lukket.

Mere information om beredskab

Udgivet 20. jun. 2024