Gå til indhold

Beredskabsøvelser

Hvilken øvelsestype passer til jeres vandværk?

Forstå dokumenterne i beredskabsarbejdet

Procedureøvelser

Procedureøvelser bruges til at teste én eller flere procedurer. Det kan f.eks. være evakueringsøvelser. Eller en test af, om medarbejdere indfinder sig fysisk det sted, som beredskabsplanen beskriver

Procedureøvelser kræver ikke mange ressourcer, da der er fokus på at teste procedurer, som vandværket allerede har eller skal have implementeret.

Det kan anbefales, at personer er normalt arbejder driften af vandværket deltager når der afholdes procedure øvelser.

Dilemmaøvelser

Dilemmaøvelser er øvelser, hvor deltagerne diskuterer, hvordan de vil håndtere dilemmaer under en krise. Disse øvelser introducerer typisk flere dilemmaer, men kan også bestå af kortere diskussioner af udvalgte temaer. Tidsrammen for en dilemmaøvelse bør være 2-3 timer, så deltagerne får tid til at reflektere over og diskutere med hinanden.

Når dilemmaer udvælges, bør I tage udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens Nationalt Risikobillede, der lister 14 risici op, som det danske samfund bør forholde sig til.

Deltagere i en dilemmaøvelse bør være medarbejdere i driften og medlemmer fra bestyrelsen, da flere synspunkter skaber en god debat under øvelsen.

Krisestyringsøvelser

Krisestyringsøvelser er øvelser, hvor en bredere deltagerkreds øver deres faktiske roller og ansvar under en simuleret krise. Her får deltagerne øvet deres samarbejdsrelationer grundigt i større målestok og i længere tid end ved dilemmaøvelser – også i forhold til personer og organisationer, som skal samarbejde under en virkelig hændelse.

På den måde kan man i højere grad teste praktiske aspekter af organisationens planer og procedurer. Typisk vil større organisationer eller kommuner planlægge og holde krisestyringsøvelser, og et vandværk kan – efter omstændigheder og øvelsens form – blive inviteret til at deltage i en kriseøvelse.

Fuldskalaøvelser

Fuldskalaøvelser er øvelser, som indebærer indsættelse af materiel og mandskab på fysiske lokaliteter, f.eks. et fiktivt skadested. Fuldskalaøvelser kan inkludere hele spektret af krisestyringsopgaver og alle tre beslutningsniveauer.

Fuldskalaøvelser involverer typisk også koordinering mellem mange deltagere fra flere forskellige organisationer. Derfor er fuldskalaøvelser også ressourcekrævende. Typisk vil beredskab eller politi planlægge og afholde fuldskalaøvelser, og vandværker – kan efter hvilken form for fuldskalaøvelse, der er tale om – blive inviteret med som øvelsesdeltager.

Udgivet 03. jan. 2024