Gå til indhold

Samarbejde om datadeling

Vejledning: Adgang til målerdata fra dit forsyningsselskab

Vejledningen giver et overblik over den rute en kommune, der ønsker at få adgang til egne forbrugerdata, skal tage.

Rute i seks trin

Ruten er inddelt i seks trin, og i vejledningen står de i kronologisk rækkefølge ud fra en vurdering af, hvilke elementer der er gode at få på plads, inden kommunen bevæger sig videre mod det næste trin.

Situationen

Der er et stort potentiale i at bringe data om energi- og vandforbrug i spil i den grønne omstilling ved at reducere spild af disse ressourcer. Dertil kommer, at forbrugsdata giver mulighed for at indløse et betydeligt potentiale for fleksibilitet i driften af bygninger til gavn for forbrugeren og på tværs af forsyningsbranchen.

Udfordring

Der findes ikke en standardiseret praksis for deling af målerdata om energi- og vandforbruget i kommunernes bygninger. Det leder til tvivlsspørgsmål og misforståelser, når kommunen ønsker at modtage disse data fra sit forsyningsselskab. Det kan i sidste ende lede til forsinkelser eller afbrudte samarbejder om adgang til målerdata mellem kommune og forsyning.

Løsning

KL, Dansk Fjernvarme, DANVA, Danske Vandværker og Evida har indgået et partnerskab for at fremme kommunernes adgang til data om energi- og vandforbruget i deres bygninger. Denne vejledning er
en sammenfatning af 20 interviews med kommuner og forsyningsselskaber, hvor kommunen allerede har fået adgang til egne forbrugsdata.

Formålet er at inspirere andre kommuner til at komme godt i gang med at få adgang til kommunens forbrugsdata fra forsyningsselskabernes målere.

Udgivet 13. dec. 2023