Gå til indhold

Fordele ved digitale vandmålere

I Danmark har vi hvert år et vandspild på 7,8 procent. Det vandspild kan vi nedbringe betydeligt med digitale vandmålere.

Der er både økonomiske og miljømæssige fordele ved at have en digital vandmåler. Måleren registrerer et unormalt forbrug, så brud og lækager opdages hurtigere. Dermed undgår man et stort vandspild.

Derudover er der også en tidsmæssig gevinst at hente. Både for vandværket og forbrugerne. Ved at installere en app kan man desuden gøre det muligt for forbrugerne at følge med i deres forbrug løbende.

Fordele ved digitale målere

Klaus Lund, der er formand for Kirke Hyllinge Vandværk, fortæller i videoen nedenfor om fordelene ved digitale målere samt hvordan de fungerer. 

Spar tid og penge med digitale vandmålere

Værd at vide om digitale målere

Giver særligt god mening i sommerhusområder

I sommerhusområder er der en særlig stor gevinst at hente.

De fleste sommerhuse bliver lukket ned over vinteren, men der kan stadig opstå brud og lækager. Der kan gå lang tid inden det bliver opdaget, hvilket kan ende med et ret stort vandspild.

Ligesom måleraflæsningen bliver nemmere. Ofte er der ikke nogen i sommerhusene i forbindelse med årsskiftet, hvorfor fjernaflæsning er en klar fordel.

Hvor længe holder de digitale målere?

De nyeste modeller har batterier, der holder i op til 18 år.

Fjernaflæsning af målere

Forbrugerne skal have information om det tidspunkt, hvor I fjernaflæser vandmåleren. På den måde kan forbrugerne følge med og sammenligne om jeres aflæsning stemmer med tallene på deres egen vandmåler derhjemme.

Hvordan varsler man om fjernaflæsning?

Det er helt fint at informere om fjernaflæsning via vandværkets hjemmeside, e-mail eller sms.

Oplys hvor og hvornår i forsyningsområdet I aflæser

Hvis det er muligt, er det en god ide at fortælle, hvor i forsyningsområdet, I aflæser og hvornår.

Hvis tallene ikke er ens

Det er altid tallene på forbrugerens vandmåler, der gælder, hvis der er uoverensstemmelse med tallene fra fjernaflæsningen.

Information om vandforbrug via app

Der er stigende efterspørgsel fra forbrugere til løbende at få adgang til egne målerdata.

 

Vandværket kan fra de fleste målerfabrikanter tilkøbe en app, der gør det muligt for forbrugerne at følge det løbende forbrug.

 

Vi anbefaler, at vandværkerne overvejer denne mulighed, hvis der er installeret fjernaflæste målere.

 

Hvis vandværket ikke har en sådan app er det kompliceret og dyrt at give adgang. Den enkelte vandmåler har nemlig en unik KEM-fil, og kan således ikke overgives til en evt. ny forbruger, da det vil være i strid med databeskyttelsesreglerne.

 

Der vil skulle installeres en helt ny måler, hvis der kommer en ny forbruger, hvilket er uhensigtsmæssigt.

 

Udgivet 15. jan. 2024