Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde 19. nov. 2023

Foreningens repræsentantskab har afholdt det halvårlige ordinære møde den 19. november 2023.

Inden selve mødet bød programmet på et indlæg under overskriften ”Sådan håndterer du medierne”. Det kan være en overvældende oplevelse at blive kontaktet af en journalist, men undervejs i indlægget blev repræsentantskabet blandt andet klædt på til, hvordan man griber den første kontakt med en journalist an, hvornår man udtaler sig til baggrund og til citat, og hvordan man får formuleret et klart budskab. Der blev også plads til erfaringsudveksling og en øvelse i at stå foran et kamera.

Der blev også drøftet dilemmaet mellem at være lokal vandværksbestyrelse samtidig med at være valgt ind i foreningens repræsentantskab. Disse to roller kan ikke adskilles, og det er derfor som valgt vigtigt at være tro mod den foreningspolitiske linje.

Inspiration til lokal dialog i regionerne 

Repræsentantskabet har fokus på, hvordan de kan give sparring til deres vandværkskolleger rundt om i landet. Derfor har en inspirationsgruppe med en repræsentant fra hver af regionerne sammen med sekretariatet lagt hovederne i blød om ideer til den lokale dialog.

Konkret var der erfaringsudveksling om brug af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, hvor Bent Lollesgaard fra Region Fyn delte erfaringer fra sit eget vandværk, Brobyværk Andelsvandværk.

Der var også en gennemgang af en standardpræsentation om samarbejde og sammenlægning, så regionsrepræsentanterne kan erfaringsudveksle og inspirere de vandværksbestyrelser, der går med overvejelser om fremtiden.

Budget og kontingent 2024

Repræsentantskabet godkendte budget og kontingent for 2024. Det er i budgettet antaget, at der ikke vil ske de store påvirkninger på indtægter og udgifter i 2024, og der er dermed taget udgangspunkt i et normalår.

Se hvad du får for dit kontingent – klik her

Tilføjelse til forretningsorden

I lighed med det omgivende samfund har der i løbet af året været diskuteret, hvordan foreningen bedst kan arbejde for at undgå krænkende handlinger. Derfor er der indarbejdet tekst i såvel landsbestyrelsens som repræsentantskabets forretningsordener, som beskriver former for krænkende handlinger, og hvor man går hen, hvis man oplever situationer i enten repræsentantskab eller landsbestyrelse.

Strategiske indsatser 2024 

Repræsentantskabet fik fremlagt en midtvejsstatus på foreningens strategi ”Fællesskab om drikkevandet” og godkendte de strategiske indsatser for 2024.

Indsatserne skal i sidste ende bringe foreningen tættere på målet om at indfri de overordnede strategiske mål i foreningens strategi. Samtidig udgør de strategiske indsatser rammerne for sekretariatets arbejde det næste år. 

Læs mere om foreningens strategi og indsatser – klik her