Gå til indhold

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning

Opstartsmøde: Bliv en del af en borgergruppe, der vil samarbejde om at beskytte vores vand.

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning vil sikre godt drikkevand fra godt grundvand – i dag og til vores børnebørn. 

Ambitionen er at skabe og finde løsninger på et af Danmarks store samfundsproblemer – pesticider i grundvandet – så vi også i fremtiden kan drikke vand direkte fra hanen. 

Partnerskabet fokuserer på at finde både tekniske, politiske og økonomiske løsninger gennem tre overordnede temaer: 

  • Dyrk grundvandet
  • Dyrk naturen
  • Dyrk jorden

Introduktion til Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning

Der arbejdes på flere indsatser: 

Helhedsorienteret arealplanlægning

Leverancer: Projektets overordnede formål er at udarbejde et kortgrundlag for helhedsorienteret arealplanlægning, der tager udgangspunkt i naturens ressourcer (geotoper), og potentialer for interesselag og scenarier.

 

Læs mere her. 

Funding, herunder borgerrettede aktiviteter

Understøtte fundingmuligheder for grundvandsbeskyttelse.

Leverancer: guide med min. 2 koncepter for funding til borgergrupper

 

Workshop i Lejre om funding

Prioritering af arealerne

Hvordan prioriteres de områder hvor der er følsomt overfor pesticidnedsivning?

Leverancer: Der er udarbejdet rapport der har undersøgt om NFI følsomhed kan beskrive pesticidfølsomhed

 

Se rapport fra GEUS

Punktkilder

At forstå forureningsspredningen fra de gamle punktkilder er et væsentligt trin i at kunne afbøde forureningen inden den rammer en vandforsyning. Derfor vil projektet i denne arbejdspakke:

Leverancer: afprøvet løsninger eller værktøjer ift. punktkilder og udarbejdelse af anbefalinger.

 

Læs om underprojekterne

Helhedsløsning for arealplanlægning i Region Sjælland

Formål: Projektets formål er at udvikle, afprøve og validere en ny metode til helhedsorienteret arealplanlægning, som tager afsæt i jordressourcens potentialer og vilkår for arealanvendelse. 

 

Der bliver skabet et kortværktøj, som kan understøtte prioritering af arealerne i det åbne land. 

 

Baggrund: De arealmæssige ressourcer, jorden stiller til rådighed, er begrænsede og skal oven i købet opfylde en lang række formål, som er underlagt forskellige interesser, såsom fødevareproduktion, tilgængelighed af vandressourcer, råstofudvinding, naturbeskyttelse, klimatilpasning, bosætning, rekreation og erhvervsudvikling.

 

Der er derfor i dag kamp om arealerne i det åbne land, hvor der er ønsker på op til 40 procent mere land, end vi har til rådighed.

 

Desværre sker der i dag en minimal samtænkning mellem sektorer og ønsker, hvilket er nødvendigt for, at vi i fremtiden både kan beskytte grundvandet, understøtte den grønne omstilling og et bæredygtigt landbrug på samme tid. 

 

Tidshorisont: Projektet løber fra januar 2023 til december 2024.

Arbejdspakker i projektet​

  • – Geotop-kortlægning, potentialer for arealanvendelse I flader.​
  • – Eksisterende planinteresser​
  • – Gennemførelse af overordnede miljø, natur og
  • klimascenarier (prioriteringslogikker)​- Afprøve relevansen af den udviklede metode i etlokalområde.​

 

Projektpartnere​
– Region Sjælland​
– RUC​
– SEGES​
– Danske Vandværker​
– Ekspertgruppe​: Bredt funderet​

 


Helhedsløsning for arealplanlægning i Region Sjælland

Hvordan sikrer vi, at der også er godt drikkevand i hanen om 100 år?

Det spørgsmål var udgangspunktet for den grundvandscamp, der i sin tid startede Partnerskab for bæredygtig vandforsyning.

På en grundvandscamp sammen med Region Sjælland og en række specialister og fagfolk diskuteret løsninger på kryds og tværs af individuelle interesser.

Hold dig opdateret om partnerskabet

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning er et samarbejde mellem Region Sjælland og Danske Vandværker.

Partnerskabet består af repræsentanter fra følgende organisationer, foreninger og kommuner:

Dansk Økojord A/S, SEGES, Danmarks Naturfredningsforening, DANVA, VKST, GEUS, Miljøstyrelsen, Lejre Kommune, Køge Kommune, Region Sjælland og Danske Vandværker

Tilmeld dig partnerskabets nyhedsbrev og få de seneste nyheder.