Gå til indhold

Landsbestyrelsesmøde 4. sept. + 8. okt. 2022

Årets fjerde og femte møde i landsbestyrelsen blev holdt henholdsvis den 4. september 2022 og den 8. oktober 2022.

It-sikkerhedsløsning til vandværkerne 

Både nationalt og internationalt ses i øjeblikket et stigende trusselsbillede, når det handler om it- og cybersikkerhed. Regeringen vil med sin ”National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024” komme til at stille højere krav til it-sikkerheden omkring samfundsvigtige funktioner, og som en udløber har Miljøstyrelsen i foråret 2022 identificeret tiltag i forhold til at sikre it-sikkerheden i vandsektoren. Der vil blandt andet blive oprettet en såkaldt DCIS (Decentral enhed for cyber- og it-sikkerhed) med det formål at sikre rammerne for, at de enkelte vandforsyninger kan leve op til kommende lovkrav. 

Samtidig skal EU-direktivet NIS2, der handler om net- og informationssikkerhed, implementeres i dansk lovgivning. Når det sker, vil det også betyde skærpede krav til it-sikkerhed.  

Alle disse parametre gør, at det er afgørende, at foreningen tager stilling til, hvordan medlemmerne bedst støttes i forhold til it-sikkerhed for vandbranchen og lovgivning på området. 

Danske Vandværker har deltaget i projektet ”Samarbejdende Cybersikkerhed” de seneste år og det er der kommet en it-sikkerhedsløsning (Danske Vandværkers sikkerhedspakker) til branchen ud af på baggrund af gode input fra pilotvandværker. 

Denne løsning har landsbestyrelsen besluttet at styrke, så der til den nuværende løsning opsættes sensorer hos yderligere ni vandværker til indsamling af data. Desuden vil alle medlemmer fremadrettet få en overordnet, generel information om eventuelle trusler for branchen.  

Der er dog ikke tale om, at løsningen dækker alle former for cybertrusler, og der opfordres fra landsbestyrelsen til, at vandværket vurderer sit sikkerhedsniveau og overvejer at abonnere på it-sikkerhedsløsningen, som for eksempel også omfatter rådgivning ved et cyberangreb på vandværket.

Læs mere om foreningens it-sikkerhedsløsning – klik her

Teknisk Forum i fremtiden 

Teknisk Forum blev oprettet under navnet Teknisk Råd i 2014, og tog i 2017 navneforandring til Teknisk Forum. Forummets formål er at samle og dele viden og erfaringer om tekniske aspekter i vandsektoren gennem blandt andet uvildige vejledninger til gavn for alle medlemmer af Danske Vandværker. Teknisk Forum refererer til direktøren/sekretariatet, og derfor er samspillet mellem forummet og sekretariatet vigtigt for de emner, der arbejdes med. På sit seneste møde i september evaluerede Teknisk Forum sit arbejde, arbejdsform og ønsker til fremtiden. Konklusionen blev et ønske om at fortsætte i sin nuværende form.  

Dette ønske blev imødekommet af landsbestyrelsen.  

Teknisk Forum er blandt andet bidragsyder til: 

  • Det topmoderne vandværk – læs mere
  • Inspiration til energioptimering på vandværket – læs mere
  • Katalog om blødgøring af drikkevand – læs mere

Se hvem der sidder i Teknisk Forum – klik her

Evaluering af landsbestyrelsen 

Én gang om året evaluerer landsbestyrelsen sig selv med udgangspunkt i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”. Evalueringen tog udgangspunkt i det udfyldte dokument fra sidste år, og ændringer blev foretaget. Fremadrettet har landsbestyrelsen fokus på rollerne i bestyrelsen, værdier for sit samarbejde, og at Danske Vandværker skal flytte sig som forening. 

Dette var også omdrejningspunktet på landsbestyrelsens årlige seminar og mundede blandt andet ud formulering af et værdisæt/arbejdsgrundlag, som er sat ind forretningsordenen for landsbestyrelsen. 

Find evalueringsdokumentet – klik her

Repræsentantskabsmøde 13. november 2022 

Landsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden og program for møde i Repræsentantskabet den 13. november 2022, hvor godkendelse af budget og kontingent for 2023 er hovedemner på dagsordenen. Derudover er både status på arbejdet med dette års strategiske indsatser samt strategiske indsatser for det kommende år også en del af mødeprogrammet.