Gå til indhold

Vandværker skal ruste sig til angreb mod it-sikkerheden  

Debatindlægget af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, bragt i CleantechWatch den 29. september.

Cybersikkerhed er et af de mest centrale emner i disse år. Vores færden online medfører, at vi løbende skal genbesøge og revidere planerne for it-sikkerhed. 

Fysiske sikkerhedsforanstaltninger er meget håndgribelige og synlige: Vi sætter alarmer op, låser døre og etablerer videoovervågning. Mens it-sikkerhed er noget, vi løbende skal minde os selv om at være opmærksomme på. For konsekvenserne af et brud på cybersikkerheden kan være mindst lige så ødelæggende som brud på den fysiske sikkerhed.  

Kritisk infrastruktur under pres 

For snart tre år siden lagde et voldsomt hackerangreb Tønder Forsyning ned i flere måneder og satte en fed streg under, at angreb på it-systemer kan ramme alle: Man kan tage en række forholdsregler og løbende sikre opmærksomheden på cybersikkerheden, men risikoen for et hackerangreb kan alene minimeres, desværre ikke elimineres. Og senest blev fem uddannelsesinstitutioner i Sønderjylland i slutningen af august ramt af et hackerangreb, der betegnes som en af de mest alvorlige sager i Danmark. Truslen mod vores cybersikkerhed er ikke blevet mindre i løbet af de seneste år, snarere tværtimod.  

Lektor ved Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies Peter Viggo Jakobsen understregede til Danske Vandværkers medlemsmagasin Vandposten, at Ruslands krig mod Ukraine sætter den kritiske infrastruktur, herunder vandforsyningen, under pres. 

Den øgede trusselsituation gør, at vi lige nu har et ekstra stort ansvar for at tage cybersikkerheden alvorligt.      

Det er aldrig godt, når nogen bliver ramt af et hackerangreb. Men når det sker, er det vigtigt, at vi taler om det og bruger erfaringerne klogt til at løfte det generelle sikkerhedsniveau. For alle kan blive ramt – og vi har alle et ansvar for at tage ved lære af det, andre bliver udsat for. 

Ansigtsløs krig 

Konsekvenserne af et angreb kan afbødes, hvis man har taget de rette forholdsregler. For eksempel har Tønder Forsyning i sin genopbygning af it-infrastrukturen sørget for, at det samlede elektroniske system til styring og overvågning og det administrative it-system kører på to helt adskilte netværk, ligesom alle medarbejdere skal gennem en to-faktor-godkendelse, når de skal ind på systemerne. Og så er behovet for at have tegnet en it-forsikring helt essentielt, når man skal hjælpes tilbage igen.  

Også et af Danske Vandværkers store medlemmer har for nylig haft besøg af ubudne online-gæster. Vandværket er medlem af Danske Vandværkers it-sikkerhedsløsning, og det uvelkomne besøg blev heldigvis afværget, da vandværkets sensor fangede sikkerhedsbristen.  

Angreb på it-sikkerheden er på mange måder en ansigtsløs krig, men ikke desto mindre en usikkerhed og udfordring, alle er meget direkte udsat for. Derfor har vi i Danske Vandværker også haft ekstra stort fokus på beredskab generelt og cybersikkerhed specifikt i det seneste år. Blandt andet ved at få beredskab ind i kodekset for det gode bestyrelsesarbejde med en opfordring til, at emnet løbende er på bestyrelsernes dagsorden.        

Et vigtigt næste skridt

 Langt hen ad vejen er fordelene ved digitaliseringen er indiskutable.  Men vores færden online medfører samtidig, at vi løbende skal genbesøge og revidere planerne for it-sikkerhed.  

Regeringens nationale strategi for cybersikkerhed betyder, at der er lavet sektorvise cyberstrategier, som nu skal ud at virke i praksis. Danske Vandværker har bidraget til den strategi, der er udarbejdet for vandbranchen, og i forlængelse af strategien er der nedsat en task force, som nu arbejder med udfoldelsen. Danske Vandværker arbejder for, at strategien bliver fulgt op af et lovkrav om, at alle vandværker skal have en beredskabsplan. Et lovkrav er et vigtigt næste skridt, når vi skal sikre, at alle er beredt, hvis uheldet rammer. Desuden er der to EU-direktiver på vej, som sætter fokus på både fysisk sikring og it-sikkerhed – NIS2-direktivet og CER-direktivet. I kølvandet på de to direktiver er det ligeledes afgørende, at beredskabsplaner bliver en skal-opgave for vandværkerne.   

Udgivet 02. okt. 2023