Gå til indhold

Unge kan og vil – men hvordan får vi dem med?

Af Olivia Orlandi Grant, Organisationsdirektør i Ungdomsbureauet 

Vores tids generation af unge kan og vil. Spørgsmålet er, om vi som samfund formår at skabe de forhold, der giver ungdommen mulighed for at handle på det.  

Unges viden om samfund og demokrati rangerer blandt den bedste i verden. Det viser den nyeste internationale ICCS-undersøgelse af unges demokratiske dannelse og medborgerskab. Alligevel føler en tredjedel af danske unge ikke, at de ved nok eller er kompetente nok inden for politik og samfund til at deltage som aktive demokratiske medborgere, viser Demokratianalysen fra 2023. 

Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er de unges ansvar at tage initiativ til at deltage, eller om samfundet ikke formår at skabe de rette betingelser for deres deltagelse. 

Deltagelse kræver forskellige muligheder 

Min overbevisning er, at det er samfundets opgave at facilitere de nødvendige forudsætninger for unges engagement. Gennem Ungdomsbureauets mere end ti års arbejde med unge, engagement og demokrati ved vi, at unge kan og vil deltage, hvis de får de rette muligheder for det.  

Vores projekter som demokratifestivalen Ungdommens Folkemøde, bøgerne i De-Serien, Akademiet for Samfundsengagerede Unge, talerskolen Røst og Verdensmål i Hænderne har de seneste år lært os, at forskellige muligheder for at deltage, er afgørende for at få den brede ungdom med.  

For lige så forskellige unge er, lige så forskellige skal mulighederne for at deltage være.  

Følsomme og fællesskabsorienteret ungegeneration 

Unges engagement forandrer sig og afspejler generationen, dens tid og kontekst. Det er der i og for sig ikke noget nyt i. Nutidens unge er fællesskabsorienterede, kollektivistiske og følsomme og mange er drevet af det man kan kalde omsorgsfuld indignation.  

De engagerer sig, når de kan relatere til sagen, når det giver mening for dem, og når engagementet kan mærkes i deres hverdag.  

Til forskel fra tidligere generationer, kan vi se, at unges engagement er mere ad hoc og identitetsaktuelt og det kræver, at vi kigger på rammerne for deltagelsesmulighederne i samfundet og dets arenaer. Udfordringen for unges engagement opstår, hvis og når de der sidder i de magtfulde, autoritære og beslutsomme positioner, ikke formår at åbne op for en ny generations måde at ville og kunne deltage på.  Vi skal skabe en mangfoldighed af muligheder for engagement, der appellerer til forskellige interesser og grupper af unge.  

Tid, sted og rammer er afgørende

For at få unge med, er det afgørende at overveje, hvilke rammer der sættes op for unges deltagelsesmuligheder. Vi ved fra vores erfaring, at tid, sted og rammer er vigtige faktorer, når unge skal engageres – og særligt hvis man ønsker at engagere unge, som ikke nødvendigvis er engagerede i forvejen. Kun ved at ændre perspektiver og udfordre eksisterende normer for deltagelse, kan vi skabe en mere inklusiv ramme, hvor alle unge føler sig inviteret til at deltage. Konkret kan det at ændre tidshorisonten for engagementet, stedet for mødet, rammerne for deltagelsen skabe muligheder for at få andre og flere unge med.  

Vi ved også fra vores erfaringer, at denne omstilling og forandring er svær, kræver tid og ressourcer. Det kræver en vedvarende indsats, tålmodighed og mod til at fejle, for at inddrage den brede ungdom.  

Vi bør fokusere på at skabe og udvikle eksisterende og nye platforme, hvor unge kan udtrykke deres holdninger på de vilkår, der er deres, og hvor vi kan gøre deres store viden til et aktiv og deltage i beslutningstagningen på lige vilkår med andre. 

Utraditionelle stier 

Et afgørende skridt er at anerkende, at unges engagement ikke nødvendigvis følger traditionelle stier. Derfor er det vigtigt at understøtte og opmuntre unges egne initiativer og give dem mulighederne for at handle på det. For jo flere forskellige unge vi får engageret, jo flere forskellige deltagelsesmuligheder vil der opstå, og på den måde vil flere nye og andre unge kunne finde den deltagelsesform, der tænder noget i dem. Sammen bør vi fremme en kultur, hvor vi inddrager unge og giver dem reelt ansvar og magt. Deres deltagelse og stemme er nemlig ikke kun ønskelig, men også afgørende for at skabe et bæredygtigt samfund og hvor dem demokratiske praksis er for alle.  

Og når nu vi ved, at unge kan og vil, så lad os sammen skabe de rammer, der giver dem mulighed for at handle på det.  

Fakta  

Ungdomsbureauet er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål også betegnet som en NGO. Ungdomsbureauets vision er, at alle unge skal være en naturlig del af de beslutninger, der påvirker deres liv. Ungdomsbureauets arbejder for at skabe betingelser for unges engagement i samfundet og beslutningstageres engagement i unge. 

Kommende arrangementer

Udgivet 09. jul. 2024