Gå til indhold
Revisor_kursus

Folkevalgt revisor – hvad er din opgave?

Deltag i webinaret og bliv klogere på dit mandat som folkevalgt revisor, forventningerne til arbejdet, og hvordan du i praksis udfylder rollen.

Rollen som folkevalgt revisor er ikke defineret ved lov, så det kan være svært at vide, hvornår man lever op til hvervet som folkevalgt revisor.

Der kan også være stor forskel på den folkevalgte revisors rolle alt efter, om vandværkets regnskab samtidig revideres af en autoriseret/registreret revisor, eller om det kun er den folkevalgte, der foretager revisionen.

Nogle vandværker omtaler også deres folkevalgte revisor som eksempelvis bilagskontrollanter, mens andre ser opgaven som mere overordnet i forhold til at sikre, at generalforsamlingens beslutninger bliver ført ud i livet.

Du får på webinaret desuden forslag til, hvor og hvordan vandværket beskriver den folkevalgte revisors opgave.

Udbytte

Du får en grundlæggende viden om, hvilke krav der er til den folkevalgte revisor, og du får inspiration til at gennemgå og eventuelt ændre den arbejdsbeskrivelse, du i dag arbejder under.

Webinaret har også til formål at give dig baggrund for at træffe beslutning om, hvordan du bør forholde dig, hvis du finder noget, du ikke mener er, som det skal være.

Du vil få en grundlæggende forståelse for, hvad du kan forvente, der er foretaget, som grundlag for den erklæring, der måtte være givet af en registreret eller autoriseret revisor.

Målgruppe

Webinaret er målrettet folkevalgte revisorer, og vi anbefaler, at man minimum deltager hvert 5. år.

Webinaret kan også have relevans for bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at blive skarpere på, hvad de kan og ikke kan forvente af den folkevalgte revisor.

På kurset gennemgår vi

  • Den folkevalgte revisors rolle, hvis der er en ekstern revisor, der afgiver erklæring på regnskabet.
  • Hvilken kontrol, der ligger til grund for en erklæring om henholdsvis revision, review eller assistance med regnskabsopstilling.
  • Hvor bør den folkevalgte revisors rolle reguleres.
  • Hvordan kan den folkevalgte revisor i praksis foretage sin kontrol.
  • Hvornår er der noget at påtale, og hvornår er det væsentligt. Forretningsgange samt møde og aflønningsregler.
  • Hvem den folkevalgte revisor skal rapportere til, hvis der er noget at påtale.

Underviser

Svend Skaarup Sand

Statsautoriseret revisor hos Beierholm Nykøbing Falster. Har speciel erfaring med og fokus på forsyningsvirksomheder.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 16. jun. 2024