Gå til indhold

Tune Vandværk: Finalist til Årets Vandværk 2024

Årets Vandværkspris bliver uddelt på Vandets Dag den 22. marts. Formålet med prisen er at bidrage til at fremhæve og synliggøre det ekstraordinære vandværksarbejde.

Det er Danske Vandværkers medlemmer, der har nomineret vandværker til Årets Vandværkspris. Blandt alle de nominerede vandværker har en jury nu peget på to vandværker, der er gået videre til finalen. Danske Vandværkers medlemmer stemmer gennem en mailafstemning på deres favorit og på Vandets Dag, den 22. marts, bliver vinderen offentliggjort.

Er du medlem af Danske Vandværker? Tjek din mail og stem på din favorit.

Tune Vandværk tager kampen op mod PFAS

Tune Vandværk ligger i Greve Kommune og har været ramt af en række udfordringer, som vandværket har tacklet med god energi, stor samarbejdsevne og konstruktive løsninger.

Særligt har Tune Vandværk gjort en helt ekstraordinær indsats i forhold til at håndtere problemstillingen omkring PFAS. Vandværket har fire boringer, der er lukket pga. af PFAS og er blandt dem, der er hårdest ramt.

Derfor har de som et af de første vandværker herhjemme skullet afsøge de rette tekniske løsninger og finde ud af, hvilken renseteknologi, der virker bedst. Alt dette er sket i en proaktiv og konstruktiv dialog med Greve Kommune.

Driftslederen gør – i dialog med bestyrelsen – en kæmpe indsats for at sikre grundvandsbeskyttelsen i vandværkets indvindingsopland, herunder på tværs af kommunegrænser i Tunhøj-samarbejdet, hvor de to regioner på Sjælland er gået sammen med HOFOR, tre kommuner og berørte vandværker om at sikre rent vand. 

I forbindelse med, at Miljøminister Magnus Heunicke besøgte Tune Vandværk i marts 2023, sagde driftsleder Kurt Ardal: “De nye grænseværdier for PFAS betød, at alt forandrede sig på et splitsekund. Vi bruger alle vores vågne timer på at håndtere PFAS-forureningen”.

Indsatsen mod PFAS skete i øvrigt lige efter, at Tune Vandværk havde etableret to nye boringer og plantet en ny skov, Tune Skov, for at beskytte vandværkets grundvandsmagasin mod pesticidforurening.

Arealet, der er på 200 hektar, er købt af Greve Vandsamarbejde, og skovprojektet forløb uproblematisk med frivillige aftaler med landmænd og lodsejere om frasalg af deres arealer.

Men bedst som den ene udfordring så ud til at være løst, opstod så udfordringen med PFAS.

Det er dog ikke noget, der slår Tune Vandværk eller driftsleder Kurt Ardal ud, for hans motto er, at udfordringer er til for at skulle løses.

I forbindelse med PFAS-udfordringerne deltager Tune Vandværk i et projekt om en ny miljøskånsom renseløsning for PFAS i drikkevand, hvor vandværker og teknologiudviklere afprøver nye metoder baseret på genbrugelige resiner.

Tune Vandværk formidler gerne om både udfordringer og løsninger og åbner blandt andet dørene for gymnasieelever, der gerne vil se og høre mere om vandværket.

Den måde, Tune Vandværk har arbejdet med at finde løsninger, er både positiv, løsningsorienteret og samarbejdsdrevet.

Miljøminister Magnus Heunicke besøger Tune Vandværk
Udgivet 16. feb. 2024