Gå til indhold

Sammenlægninger kræver dialog og vilje til at se fremad

Hvad bør en vandværksbestyrelse være opmærksom på i et sammenlægningsforløb? Vandposten har talt med Jens Peder Petersen, som har flere gode råd.  

“I vores bagage er der både godt og skidt, og sådan er det også med vandværker. Der er vandværker, der har vedligeholdte anlæg og et godt overblik over drift og økonomi. I den anden ende af skalaen er der vandværker, hvor man alt for længe har udskudt at gøre noget ved rekruttering til bestyrelsen eller udskiftning af et laset ledningsnet”, starter Jens Peder Petersen, formand og afgående driftsleder i Ådalens Vandforsyning i Vejle. 

For nogle år siden stod han i spidsen for en større fusion af fem vandværker, og han har derfor en del erfaring på det område. Desuden er Jens Peder et kendt ansigt i foreningen, da der også er følgende titler på hans visitkort: Formand for Vandrådet i Vejle Kommune og formand i Danske Vandværkers Region Syd. 

Jens Peder mener, at de helt store udfordringer for vandværker i disse år er, at det kan være svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer koblet sammen med, at der hvert år kommer nye regler og opgaver, som bestyrelserne skal være på omgangshøjde med. Derfor kan det være fristende at udskyde større og komplekse beslutninger det ene år efter det andet.  

Ord og fordomme er noget vi skal adressere  

“Først og fremmest handler det om, at vi tænker på vandværkets forbrugere/ejere. Vi bør være i stand til at lægge eventuelle fordomme til siden, så gammelt nag mellem byer og personer ikke spænder ben for en fusion. Jeg synes, heller ikke det er en god ide at bruge ordene “det overtagende vandværk”, fordi det signalerer, at der ikke er tale om et ligeværdigt forhold, hvor alle bringer noget med til det fælles bord. Jeg synes, vi skal bruge ordet fusion eller sammenlægning”, siger Jens Peder Petersen, og så peger han på, at det er vigtigt, at bestyrelsen har generalforsamlingens mandat til at arbejde med fusionsplanerne inden man på den endelige generalforsamling stemmer om en fusion.  

Væk du’r ikke 

“De enkelte bestyrelser i vandværkerne skal tale om, de muligheder de har i forhold til rekruttering eller sammenlægning? Hvis vi kan slå os sammen, giver det plads i budgettet til at ansætte en driftsleder, og på den måde kan bestyrelsen fokusere på at være bestyrelse”, siger Jens Peder Petersen.   

Jens Peder har som mentor gennem tiden deltaget i flere møder mellem mulige fusionspartnere. Ofte har han oplevet noget, der kunne minde om eventyret Klods Hans, hvor den ene bejler sendes bort med ordene “Væk, du’r ikke”. Det er efter Jens Peders mening en helt forkert tilgang, for vi skal huske på, at vi alle kommer med en blandet bagage og bidrager med noget til det fælles bord.  

“Jeg har oplevet eksempler, hvor vandværker opstiller en pris for, hvad det vil koste det andet vandværk at komme med i en fusion. Det er et dårligt udgangspunkt, for på den måde er der ingen ligeværdighed mellem parterne. Til gengæld går jeg ind for, at hver sten skal vendes på en god og konstruktiv måde”, siger Jens Peder.  

Hvad bidrager vi med?  

Jens Peder fortæller, at i planlægningen af det, der blev til Ådalens Vandforsyning, havde de fem vandværker en god og ærlig debat. Og et simpelt værktøj spillede en helt central rolle sammen med – naturligvis – respekt og gode dialoger.  

Værktøjet er en simpel liste, hvor hvert vandværk noterede aktiver som filtrer, boringer, bygningen, ledninger og anskaffelsestidspunktet. Desuden noterede man de seneste fem års investeringer i hvert vandværk og de planlagte fem kommende års investeringer.  

“Jeg vil anbefale andre at bruge skemaet, som giver et godt overblik over, hvad vi hver især bragte til bordet. For vores vedkommende bidrog skemaet til, at vi fik den fulde historie over vandværkerne, og det er godt til at prioritere ud fra. Hvad vi hver især havde på bankbogen, talte vi ikke om, før ret sent i fusionsprocessen. Af alle disse grunde kom det aldrig på tale, at et af værkerne var mere værdifuldt end et andet. Og det er det, jeg mener med åbenhed og ærlighed”.   

Attraktiv fusionspartner på et menneskeligt plan  

Jens Peder peger på, at det på menneskelige plan er vigtigt, at man evner:  

  • At have tillid til hinanden 
  • Kan arbejde ligeværdigt  
  • At man arbejder for en fælles sag til gavn for forbrugerne 
  • At der er en tovholder på projektet 
  • At man udnytter hinandens ressourcer   
  • Har vilje til at finde løsninger ud fra solidariske principper 
Aadalens Vandforsyning

Fællesskab om vandforsyningen. Fire vandværksformænd er glade for at sammenlægningen kan realiseres.

Udgivet 03. apr. 2024