Gå til indhold

Når fire bliver til en

Ådalens Vandforsyning er navnet på det nye vandværk, som fra 1. januar 2023 ser dagens lys. Det sker efter sammenlægning af fire vandværker i Vejle Kommune.

Fra den første ide om sammenlægning kom på bordet til de sidste generalforsamlinger formelt og forventeligt giver accept til sammenlægningen er der gået halvandet år.

“Der er mange ting, der skal overvejes, når sammenlægninger af vandværker kommer på tale. Blandt andet økonomien, taksterne og tilstanden af vandværkets produktionsapparat og ledningsnet. Men det allervigtigste er dialogen, som skal være 100 procent åben og ærlig, for ellers spilder vi bare hinandens tid”, lyder det fra Jens Peder Petersen, Egtved Vandværk.  

Åbenhed og ærlighed  

Og åbenhed og vilje til at fokusere på det væsentlige og finde kompromisser, har fra første færd været mantraet for de fire vandværksformænd, som har drevet sammenlægningsarbejdet fremad.  

“Efter ca. 20 minutters dialog for halvandet år siden blev vi enige om, at vi skulle gå efter en sammenlægning. Vi har være ærlige over for hinanden hele vejen igennem og dermed har vi også haft en smertefri proces. En af de vigtigste beslutninger vi traf tidligt i processen var, at vi ikke ville tillade, at økonomiske aspekter skulle vælte projektet. Og ja, nu er vi er snart i mål”, fortsætter Jens Peder Petersen.   

“I en sammenlægningsproces er det selvfølgelig også vigtigt, at man får talt sig til rette om det tekniske og får gjort værdierne op. Hvem kommer med hvad, og går regnestykket nogenlunde op? I vores tilfælde er værdien pr. forbruger nogenlunde ens. Nogen har lidt i kasse, andre har investeret lidt mere i vandværket, så der er ingen, der føler sig snydt”, tilføjer Kurt Pedersen, formand i Ødsted Vandværk. 

“Det økonomiske er nok noget, der fylder meget for et bestyrelsesmedlem: Hvem kommer med hvilke værdier, men forbrugerne har ikke haft et eneste spørgsmål om de økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen”, siger Lars Ravn og anbefaler, at hvis man kan undgå at grave sig ned i petitesser, så lad være og søg i stedet for kompromisset. 

Langsigtede budgetter  

De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen er naturligvis vigtige og firkløveret i Ådalen ved Vejle har skabt et fint overblik over de seneste fem års udgifter til renovering samt ønsker forbedringer og moderniseringer de kommende fem år.  

“Ingen af os føler sig snydt, for hvert vandværk bringer nogenlunde ensartede værdier til fællesskabet. Det overblik har vi fået ved gennemgå alle udgifter til reparationer og vedligeholdelse de seneste fem år. Ligeså har vi kigget på budgetterne til de kommende fem års investeringer, så som ny boring, trykfilter, udskiftning af målere og BNBO-erstatninger. Derudover repræsenterer vores bygninger og produktionsapparat en værdi. Når vi lægger sammen og trækker fra, er det tydeligt, at vi kommer med nogenlunde det samme pr. forbruger”, fortæller John Frank, Skibet Vandværk og understreger, at der er en sund og robust økonomi i det kommende Ådalens Vandforsyning.  

“Forbrugerne kommer heller ikke til at mærke prisstigninger, for vi holder vandprisen i ro på 6 kroner pr. kubikmeter, og det faste bidrag lander på 800 kr., hvilket vil være lidt mere for nogle og lidt mindre for andre”, siger Jens Peder Petersen.   

Aadalen
Fællesskab om vandforsyningen. Fire vandværksformænd er glade for at sammenlægningen kan realiseres.

Professionalisere arbejdet  

“Vi har en ambition om at professionalisere bestyrelsesarbejde, men til en start er vi jo dem, der kommer fra de sammenlæggende vandværker. Vi tænker, at en måde at gøre bestyrelsesarbejdet attraktivt for kommende medlemmer, er at hæve honoraret. Vi vil også sikre, at alle medlemmer har opgaver: En følger op på økonomi, en anden på vandanalyse og så videre. Efter sommerferien, når de sidste ekstraordinære generalforsamlinger sikret den formelle accept af sammenlægningen, går vi for alvor i gang”, siger Lars Ravn, Nr. Vilstrup Vandværk. 

Jens Peder Petersen fra Egtved Vandværk supplerer: “Vi skal til at ansætte en driftsansvarlig, som også kommer til at løse administrative opgaver, og så skal vi have fat i to mand til arbejdet i marken. Derudover køber vi bogholderiassistance på timebasis ude i byen”. 

De fire vandværksbygninger og ledningsnet bevares i den nye konstellation Ådalens Vandforsyning, og der etableres nødforsyning mellem vandværkerne, for både kommunen og vandværkerne er meget optaget af at sikre en robust vandforsyning. Selskabsmæssigt, er det besluttet, at tre af vandværkerne nedlægger deres CVR-nummer, og det fjerde vandværk, der bliver det fortsættende selskab, ændrer navn og bibeholder CVR-nummeret.   

Et femte vandværk kommer med på en nødforsyningsledning, efter ønske fra kommune. 

Forbrugere optaget af forsyningssikkerhed 

Ødsted Vandværk har afholdt generalforsamling for nylig. De fleste af 667 forbrugere mødte op og bakkede op om vandværkssammenlægningen. 

“Der dukkede mange forbrugere op til generalforsamlingen. Efter det store forarbejde er det klart, at man er lidt nervøs for om forslaget bliver stemt ned. Men nervøsiteten var heldigvis ubegrundet. Det som optager forbrugerne er, at vi kan bevare og udvikle den decentrale vandforsyning i vores lokalområde. Forbrugerne er med på, at vi skal løfte i fællesskab, når det drejer sig om vand og nu udvides fællesskabet til fire vandværker, og vi ruster os samtidig til fremtiden”, fortæller Kurt Pedersen, Ødsted Vandværk.   

Udgivet 25. jul. 2022