Gå til indhold

Det gode tilsyn

For kommunale sagsbehandlere og vandværker

Fagligt samarbejde og sparring eller fejlfinding? Der er stor forskel på hvordan et kommunalt tilsyn opleves – både fra sagsbehandlerens og fra den driftsansvarliges øjne. Hvordan får man det bedste ud af tilsynet, som i sidste ende skal sikre den gode drikkevandskvalitet? Deltag på dette kursus og bliv klædt på til det gode tilsyn.

Generelt

Kommunens tilsyn med vandværket kan for nogen være en frustrerende oplevelse – både for sagsbehandlerens og den driftsansvarliges vinkel. Men et tilsyn er en god anledning til at få gået vandværket igennem for at se om der er steder, der skal sættes ind for at sikre drikkevandets kvalitet og ansattes sikkerhed, og samtidig opnå en god dialog vandværk og kommunal sagsbehandler imellem.

Et godt tilsyn sikrer, at begge parter kommer ’stærkere’ ud på den anden side, og sammen opnår målet om at sikre kvaliteten af det vand, vandværket leverer.

Nøglen til det gode tilsyn findes i faglig indsigt og god dialog. Dette kursus vil give dig indblik i begge dele.

Udbytte

Kurset giver gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser, kursisten viden om tilsynets formål og indhold. Kursisten får indsigt i hvilke specifikke, tekniske ting, der kan blive gennemgået ved et teknisk hygiejnisk tilsyn samt hvilke hygiejnekrav og sikkerhedsvilkår vandværket skal leve op til.
Gennem indsigt og viden, vil kurset kunne bidrage til et styrket samarbejde mellem vandværk og kommune, så der sikres det bedste udbytte af tilsynet.

Undervejs vil der være konkrete eksempler på tilsyn med billeder fra forskellige vandværker, med gennemgang af tjekliste og af de observationer, der gøres undervejs i tilsynet.
Cases og øvelser vil give kursisten forståelse og indblik i modpartens rolle, og dermed medvirke til den gode dialog og kommunikation parterne imellem.

Målgruppe

Kurset henvender sig til kommunale sagsbehandlere og de driftsansvarlige på vandværkerne.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Vandværkets opbygning – hvert vandværk har en unik opsætning
  • Teknisk vejledning og minimumskrav for tilsyn
  • Hvad er rollen som sagsbehandler?
  • Hvad er den driftsansvarliges rolle?
  • Angrebsvinklen for tilsynet – rådgiver eller fejlfinder? Gode råd og opfordringer, anbefalinger og vejledninger, orientere om kommende indsatser/planer (BNBO, Indsatsplan)
  • Konkrete eksempler på observationer fra tilsyn – billeder fra et vandværk set gennem en rådgivers briller.
  • Cases med billeder fra vandværk – diskussion af hvad der er i orden og ikke i orden, og hvad der skal ses efter ved et tilsyn.

Underviser

Eva Bang Rasmussen, senior specialist hos NIRAS

Eva har arbejdet som rådgiver indenfor drikkevandsområdet i 15år, hvor af de seneste 10år har været ved NIRAS. Hun har primært beskæftiget sig med opgaver der drejer om drikkevandkvalitet i form af vandværktilsyn, hygiejnekurser, DDS, drikkevandanalyser m.m.

Dennis Henneberg Schrøder, Direktør hos Hjerting El- og Vandforsyning

Baggrund: 10år i rådgiverbranchen, 20år som selvstændig VVS-installatør, 10 år i Hjerting El og vand. Sidder i Teknisk forum under Danske Vandværker, Formand for vandrådet i Esbjerg Kommune

Jakob Top Jørgensen

Civilingeniør og arbejder for Esbjerg Kommune. Han har arbejdet med grundvandsbeskyttelse, vandindvinding og drikkevand i offentlig forvaltning siden 2014, heriblandt vandværker med forringet drikkevandskvalitet, vandforsyningsplanlægning og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Forplejning

Morgenmad, frokost, kaffe og kage

Relaterede emner

Tilmeldinger sker på enten ENVINAS eller Danske Vandværkers hjemmeside

Udgivet 10. dec. 2023